Přidat památku

okres Beroun - drobné památky v tabulce

Počet drobných památek: 492    |   Zobrazených na této stránce: 42

Popisek Fotografie Obec Text
451 Čtyřmezí severoseverovýchodně od vrchu Kuchyňka v Brdech Fotografie objektu Hostomice

Bod, ve kterém se stýkají katastrální území Dobříše, Hostomic, Bukové a Rosovic.

452 Pomník obětem světových válek na Jivině Fotografie objektu Jivina
453 Dřevěný kříž na vrchu Velká Baba v Brdech Fotografie objektu Hostomice
454 Pomník padlým v 1. světové válce na Kleštěnici Fotografie objektu Komárov
455 Kříž vedle pomníku padlým na Kleštěnici Fotografie objektu Komárov
456 Pomník padlým v 1. světové válce na Chaloupkách Fotografie objektu Chaloupky
457 Pomník obětem 2. světové války na Chaloupkách Fotografie objektu Chaloupky
458 Kříž pod Jivinou Fotografie objektu Jivina
459 Kříž v zaniklém sídle Hrachoviště Fotografie objektu Podluhy

Litinový kříž na kamenném podstavci v zaniklé obci Hrachoviště. Nalézá se v katastrálním území Hrachoviště I, patřícím k obci Podluhy, které nově vzniklo po zrušení VVP Brdy a r...

460 Památník zaniklého Hrachoviště Fotografie objektu Podluhy

Památník v zaniklé obci Hrachoviště, která byla po vzniku vojenského výcvikového prostoru kromě jedné stodoly nemilosrdně zbořena v r. 1952.
Lokalita leží v katastrálním území...

461 Kaplička u silnice Hostomice - Buková u vrchu Velká Baba Fotografie objektu Hostomice
462 Kříž u kaple v Neřežíně Fotografie objektu Chaloupky

Litinový kříž z r. 1874, vyrobený v komárovských železárnách.

463 Kaple v Neřežíně Fotografie objektu Chaloupky

Kaple v Neřežíně z r. 1883.

464 Kaple v Olešné Fotografie objektu Olešná

Kaple na návsi v Olešné u skupiny památných stromů.

465 Kříž před kaplí v Olešné Fotografie objektu Olešná

Litinový kříž na kamenném podstavci před kaplí v Olešné.

466 Pomník padlým v 1. světové válce v Olešné Fotografie objektu Olešná

Pomník padlým v 1. světové válce v Olešné - český lev přemáhá rakouskou orlici.

467 Památník v Olešné Fotografie objektu Olešná

Památník v Olešné, připomínající první písemnou zmínku o obci - 1331 a založení zemědělského hospodářského družstva - 1981.
Na kamenné desce byl před léty pluh, který byl zřejm...

468 Kříž u křižovatky v Olešné Fotografie objektu Olešná

Dřevěný kříž na železných patkách obložených kameny u hlavní křižovatky v Olešné.

469 Kříž v pastvinách u Olešné Fotografie objektu Olešná

Dřevěný kříž v železné patce obložené kameny mezi pastvinami u polní cesty z Olešné do Zaječova.

470 Kaple v Malé Vísce Fotografie objektu Malá Víska
471 Kříž před kaplí v Malé Vísce Fotografie objektu Malá Víska
472 Křížek u silnice v Malé Vísce Fotografie objektu Malá Víska
473 Památník padlým ve světových válkách v Malé Vísce Fotografie objektu Malá Víska

Památník stojí před bývalou školou, dnes obecním úřadem.

474 Kaple na návsi ve starém Zaječově Fotografie objektu Zaječov
475 Kříž před kapličkou ve starém Zaječově Fotografie objektu Zaječov
476 Pomník padlým v Zaječově - Kozojedech Fotografie objektu Zaječov
477 Kříž na kraji starého Zaječova Fotografie objektu Zaječov
478 Kříž na Kvani na návsi Fotografie objektu Zaječov

Litinový kříž na kamenném podstavci u návesního rybníčku na Horní Kvani.

479 Kříž na Kvani - Vitince Fotografie objektu Zaječov

Kříž na Kvani - Vitince (též Čihadlo). Litinový kříž na kamenném podstavci v půli přelomený, obě části spojeny páskovým železem.

480 Kříž v Zaječově u křižovatky Fotografie objektu Zaječov

Kříž u hlavní křižovatky v Zaječově, naproti bývalé restauraci "Zděná".

481 Pomník padlým u školy v Zaječově Fotografie objektu Zaječov

Pomník padlým - Josefu Jíchovi a Václavu Kratochvílovi, obětem nacistické okupace, před vchodem k zaječovské zákl. škole.

482 Kříž jihozápadně od Kvaně Fotografie objektu Zaječov
483 Pomník padlým ve Svaté Dobrotivé - Zaječově Fotografie objektu Zaječov

Kamenný pomník padlým nedaleko kláštera Zvěstování Panny Marie a sv. Dobrotivé

484 Socha svatého Jana Nepomuckého v Zaječově Fotografie objektu Zaječov

Kamenná socha sv. Jana Nepomuckého u kláštera Zvěstování Panny Marie a sv. Dobrotivé.

485 Kříž u kláštera svaté Dobrotivé v Zaječově Fotografie objektu Zaječov

Dřevěný kříž u kostela Zvěstování Panny Marie a sv. Dobrotivé ve Svaté Dobrotivé - Zaječově.

486 Památník 52. Pomocného technického praporu ve Svaté Dobrotivé Fotografie objektu Zaječov

Památník na místě bývalého 52. PTP.

487 Kříž v jižní části Zaječova Fotografie objektu Zaječov
488 Kříž na rozcestí U Bílého křížku v Brdech Fotografie objektu Malá Víska

Litinový kříž na kamenném podstavci natřený na bílo. Podle pověsti se v těchto místech odehrála přestřelka mezi pytláky a hajnými, při níž byl jeden z hajných zastřelen.

489 Obrázek madony u studánky U Panny Lídy v Brdech Fotografie objektu Malá Víska

Obrázek madony u studánky U Panny Lídy pod silnicí Zaječov - Obecnice.

490 Křížek u Panny Lídy v Brdech Fotografie objektu Malá Víska

Litinový kříž na kamenném podstavci v místech, kde se zastavovali poutníci na cestě z Příbrami do Svaté Dobrotivé u studánky. Pověst o Panně Lídě viz např. J. Hajšman, Brdy opět...

491 Kříž na Dobrotivské cestě v Brdech Fotografie objektu Zaječov

Dřevěný kříž v malé kamenné mohyle. Je umístěn v k.ú. Zaječov v Brdech.

492 Památník nehody vrtulníku v Brdech Fotografie objektu Malá Víska

Památník na místě nehody vrtulníku, kde zahynuli dne 18.11. 1992: kpt. Ing. Eduard Pecha, por. Ing. Vladimír Chmelan a ppor. Zdeněk Pobořil.