Přidat památku

okres Beroun - drobné památky v tabulce

Počet drobných památek: 492    |   Zobrazených na této stránce: 50

Popisek Fotografie Obec Text
251 Kříž ve Všeradicích u rybníku Trnovák Fotografie objektu Všeradice

Kříž je na soukromém pozemku.

252 Husův kámen na návsi v Libomyšli Fotografie objektu Libomyšl
253 Památník Rudé armádě v Libomyšli na návsi Fotografie objektu Libomyšl
254 Kříž u silnice jihozápadně od Žebráku Fotografie objektu Žebrák
255 Kříž na úbočí vrchu Housina u Všeradic Fotografie objektu Všeradice
256 Kaple svatého Jana Nepomuckého v Otmíčích Fotografie objektu Otmíče
257 Pomník padlým v Otmíčích Fotografie objektu Otmíče
258 Kříž u hlavní křižovatky v Otmíčích Fotografie objektu Otmíče
259 Kaple v Sedlci u Žebráku Fotografie objektu Žebrák
260 Kaple svatého Kryštofa u dálnice v Žebráku Fotografie objektu Žebrák
261 Kříž na návsi v Sedlci u Žebráku Fotografie objektu Žebrák
262 Kříž pod Otmíčskou horou Fotografie objektu Otmíče

Kříž u silnice mezi Praskolesy a obcí Otmíče, u odbočky k Otmíčské hoře.

263 Pamětní deska Josefa Nešvery v Praskolesích Fotografie objektu Praskolesy
264 Pamětní deska Bohumila Lepiče v Praskolesích Fotografie objektu Praskolesy
265 Kaple svatého Jana Nepomuckého v Praskolesích Fotografie objektu Praskolesy

Kaple sv. Jana Nepomuckého, postavená r. 1832; v ní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1758, později přemístěná do kaple.

266 Pomník padlým v Praskolesích Fotografie objektu Praskolesy
267 Kříž u kostela v Praskolesích Fotografie objektu Praskolesy

Litinový kříž na kamenném podstavci u vstupu na kryté schodiště ke kostelu sv. Mikuláše.

268 Kříž jihozápadně od Všeradic Fotografie objektu Všeradice
269 Kaple svatého Prokopa v Praskolesích Fotografie objektu Praskolesy

Gotická kaple sv. Prokopa z druhé pol. 14. stol., uvnitř kopie sošky sv. Prokopa a gotické fresky, zobrazující legendu o sv. Prokopovi.

270 Kaplička na návsi v Drozdově Fotografie objektu Drozdov

Kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého na návsi v Drozdově.

271 Podstavec pod kříž v Drozdově u silnice na Točník Fotografie objektu Drozdov
272 Kříž v Drozdově u silnice na Točník Fotografie objektu Drozdov
273 Památník Kristiana Gassauera na tvrzišti Košík u Neumětel Fotografie objektu Neumětely

Kristian Gassauer byl v 19. století ředitelem schwarzenberského statku na panství Osov.

274 Pomník padlým v Drozdově Fotografie objektu Drozdov
275 Zvonice u křižovatky v Drozdově Fotografie objektu Drozdov
276 Kříž u zvonice v Drozdově Fotografie objektu Drozdov
277 Kříž v Kotopekách Fotografie objektu Kotopeky

Kříž na mohyle, která je údajně hromadným hrobem ruských vojáků, kteří zde tábořili v r. 1813 při napoleonském tažení.

278 Podstavec pod kříž u polní cesty z Třenice do Drozdova Fotografie objektu Cerhovice
279 Kříž u polní cesty z Třenice do Drozdova Fotografie objektu Cerhovice
280 Kaple v Kotopekách Fotografie objektu Kotopeky
281 Pomník padlým v Lážovicích Fotografie objektu Lážovice
282 Kaplička v Lážovicích Fotografie objektu Lážovice
283 Pomník padlým v Kotopekách Fotografie objektu Kotopeky
284 Kříž na jih od Drozdova Fotografie objektu Drozdov

Dřevěný kříž, korpus Krista chybí a plechová stříška se rozpadá.

285 Kaplička v Nových Dvorech Fotografie objektu Lážovice
286 Kaple ve Vižině Fotografie objektu Vižina
287 Kříž u Nových Dvorů Fotografie objektu Lážovice
288 Kříž u kapličky v Třenici Fotografie objektu Cerhovice
289 Kaplička Panny Marie v Třenici Fotografie objektu Cerhovice
290 Pomník padlým u kapličky v Třenici Fotografie objektu Cerhovice
291 Pamětní kříž u Lážovic Fotografie objektu Lážovice
292 Kaplička v Netolicích Fotografie objektu Lochovice
293 Pomník padlým ve Vižině Fotografie objektu Vižina
294 Pomník padlým v Neumětelích Fotografie objektu Neumětely
295 Památník Mistra Jana Husa v Lochovicích Fotografie objektu Lochovice
296 Památník Svoboda ČSR v Neumětelích Fotografie objektu Neumětely
297 Zvonička v Netolicích Fotografie objektu Lochovice
298 Kříž před zvoničkou v Netolicích Fotografie objektu Lochovice
299 Sloup se sochou Panny Marie v Lochovicích Fotografie objektu Lochovice

Sloup se sochou Panny Marie u kostela sv. Ondřeje v Lochovicích.

300 Zvonice v Neumětelích Fotografie objektu Neumětely

U hřbitovní zdi směrem do návsi se nachází zvonice. Celodřevěná nástavba je postavena na kamenné podezdívce. Nízká střecha zvonice je krytá šindelem. Zvonice čtvercového půdorysu byla postavena na...