Přidat památku

okres Beroun - drobné památky v tabulce

Počet drobných památek: 492    |   Zobrazených na této stránce: 50

Popisek Fotografie Obec Text
151 Pomník padlým v Březové Fotografie objektu Březová
152 Kaple v Březové Fotografie objektu Březová
153 Pamětní kříž západně od návsi ve Hředli u Zdic Fotografie objektu Hředle
154 Pamětní deska na budově obecního úřadu ve Hředli u Zdic Fotografie objektu Hředle
155 Pamětní kříž na návsi ve Hředli u Zdic Fotografie objektu Hředle
156 Kaplička na návsi ve Hředli u Zdic Fotografie objektu Hředle
157 Kříž v Tmani pod vrchem Lejškov Fotografie objektu Tmaň
158 Kříž u silnice jižně od Březové Fotografie objektu Březová
159 Socha svatého Jana Nepomuckého ve Hředlích Fotografie objektu Hředle
160 Boží muka na křižovatce na Svinaře a Všeradice u Litně Fotografie objektu Liteň

Podle ústní tradice zaznamenané Václavem Benešem Třebízským je zde pochováno 13 vojáků z třicetileté války.

161 Kříž u silnice z Hředlí do Zdic Fotografie objektu Hředle
162 Křížek v Litni Fotografie objektu Liteň
163 Památník vyhlášení stratotypu Klonk u Suchomast Fotografie objektu Suchomasty
164 Kaple v Bzové Fotografie objektu Bzová
165 Kříž u silnice jižně od Hředlí Fotografie objektu Hředle
166 Kříž před kaplí v Bzové Fotografie objektu Bzová
167 Pomník padlým v Bzové Fotografie objektu Bzová
168 Pomník padlým ve II. světové válce v Bzové Fotografie objektu Bzová
169 Kříž v Bzové naproti restauraci Bezovka Fotografie objektu Bzová
170 Pomník padlým v Suchomastech Fotografie objektu Suchomasty
171 Pomník padlým za kaplí v Bavoryni Fotografie objektu Bavoryně
172 Kříž před kaplí v Bavoryni Fotografie objektu Bavoryně
173 Kaple v Bavoryni Fotografie objektu Bavoryně
174 Kaple v Suchomastech Fotografie objektu Suchomasty
175 Kříž v jižní části Bzové Fotografie objektu Bzová
176 Památník Františka Cajthamla - Liberté v Suchomastech Fotografie objektu Suchomasty
177 Kříž severovýchodně od Vinařic Fotografie objektu Vinařice
178 Kaple ve Vinařicích Fotografie objektu Vinařice
179 Pomník padlým ve Vinařicích Fotografie objektu Vinařice
180 Socha svatého Izidora u Haloun Fotografie objektu Svinaře
181 Kříž u silnice mezi Točníkem a Bzovou Fotografie objektu Bzová

Vedle kříže stojí starý a prázdný podstavec.

182 Kříž na jihovýchodním okraji Vinařic Fotografie objektu Vinařice
183 Kříž pod hradem Točník Fotografie objektu Točník
184 Pomník vojákovi ROA na sever od Stašova Fotografie objektu Stašov
185 Kříž u bývalé státní silnice severovýchodně Chlustiny Fotografie objektu Chlustina
186 Kříž jihozápadně od Vinařic Fotografie objektu Vinařice
187 Kříž u silnice v Halounech Fotografie objektu Svinaře
188 Kříž v Točníku u silnice na Březovou Fotografie objektu Točník
189 Pomník padlým v Málkově Fotografie objektu Málkov
190 Kaple v Málkově Fotografie objektu Málkov
191 Kříž v Málkově u cesty do Borku Fotografie objektu Málkov
192 Portál Jeronýma Pražského na Jezevčím vrchu u Točníku Fotografie objektu Točník
193 Pamětní deska Ing. Otakara Zachara v Točníku č.p. 1 Fotografie objektu Točník
194 Kříž u kostela svatého Mikuláše v Borku u Suchomast Fotografie objektu Suchomasty
195 Kříž u polní cesty východně od Borku u Suchomast Fotografie objektu Suchomasty
196 Socha svatého Jana Nepomuckého na hřbitově v Borku u Suchomast Fotografie objektu Suchomasty
197 Zvonice v Borku u Suchomast Fotografie objektu Suchomasty
198 Pomník padlým u kaple v Točníku Fotografie objektu Točník
199 Kaple v Točníku Fotografie objektu Točník
200 Kaple v Hodyni Fotografie objektu Skuhrov