Přidat památku

okres Benešov - drobné památky v tabulce

Počet drobných památek: 980    |   Zobrazených na této stránce: 50

Popisek Fotografie Obec Text
51 Pomník padlým v Čtyřkolech Fotografie objektu Čtyřkoly
52 Kaple v Řehenicích Fotografie objektu Řehenice
53 Kaple Čtrnácti pomocníků v Choceradech Fotografie objektu Chocerady
54 Kříž u silnice z Vlkovce na Leštinu Fotografie objektu Chocerady
55 Pamětní deska Václava Suchého v Čtyřkolech Fotografie objektu Čtyřkoly
56 Kaple svatého Prokopa v Sázavě Fotografie objektu Sázava
57 Kříž u cesty západně od Vlkovce Fotografie objektu Chocerady
58 Pomník padlým ve Vlkovci Fotografie objektu Chocerady
59 Zvonička na návsi ve Vlkovci Fotografie objektu Chocerady
60 Kříž na návsi ve Vlkovci Fotografie objektu Chocerady
61 Kaple svaté Anny v Dojetřicích Fotografie objektu Sázava
62 Boží muka v Dojetřicích Fotografie objektu Sázava
63 Kašna na Komorním Hrádku Fotografie objektu Chocerady
64 Kříž u jezu ve Lštění Fotografie objektu Lštění
65 Pomník padlým v Křiváčku Fotografie objektu Řehenice
66 Kříž u kostela ve Lštění Fotografie objektu Lštění
67 Pamětní deska Eduarda Grégra ve Lštění Fotografie objektu Lštění
68 Výklenková kaplička v Pyšelích na Hůře u golfového hřiště Fotografie objektu Pyšely
69 Výklenková kaplička na Komorním Hrádku Fotografie objektu Chocerady
70 Kaple Loreta na Komorním Hrádku Fotografie objektu Chocerady

Poutní loretánskou kapli dala roku 1765 postavit kněžna Marie Karolína Khevenhüller-Metsch. Byla vysvěcena roku 1766 opatem Sázavského kláštera Leandrem Kramářem. Za Josefa II. byla kaple zrušena a...

71 Zvonička ve Vestci Fotografie objektu Chocerady
72 Pomník padlým ve Vestci Fotografie objektu Chocerady
73 Kaple Panny Marie v Nespekách Fotografie objektu Nespeky
74 Pomník padlým v Nespekách Fotografie objektu Nespeky
75 Výklenková kaplička na Žebrově Fotografie objektu Nespeky
76 Památník vyslyšení modliteb jihovýchodně od Vestce Fotografie objektu Chocerady
77 Dřevěný kříž jihovýchodně od Vestce Fotografie objektu Chocerady
78 Výklenková kaplička jihovýchodně od Vestce Fotografie objektu Chocerady
79 Kaple svatého Prokopa v Borové Lhotě Fotografie objektu Pyšely
80 Kříž u studánky jihovýchodně od Vestce Fotografie objektu Chocerady
81 Zvonice v Třebsíně Fotografie objektu Krňany

Zvonice stojí na návsi v obci Třebsín. Postavena byla v druhé polovině 18. století. Stavba je zděná šestiúhelníkového půdorysu. Střecha a cibulová věžička s lucernou jsou pokry...

82 Kříž u minirozhledny jihovýchodně od Vestce Fotografie objektu Chocerady
83 Kříž jižně od Bezděkova Fotografie objektu Vranov
84 Zvonička v Městečku Fotografie objektu Nespeky
85 Kříž v Městečku Fotografie objektu Nespeky
86 Kříž u kaple v Mačovicích Fotografie objektu Vranov
87 Kaple v Mačovicích Fotografie objektu Vranov
88 Výklenková kaplička v poli jižně od Městečka Fotografie objektu Poříčí nad Sázavou
89 Kaple v Krňanech Fotografie objektu Krňany
90 Památník k výročí založení Krňan Fotografie objektu Krňany
91 Pomník Obětem 1. a 2. světové války v Krňanech Fotografie objektu Krňany

Nápis:
PADLÝM HRDINŮM ZA NAŠI SVOBODU
1914-1918

BRABEC V., FUCHS E., HAVELKA J., HRUBÍN J., NOVÁK J., PÁV M., PAPÍRNÍK F., PADEVĚT F., PIKOUS V., PERTLÍK V., RÁKOSNÍK B., STIBŮRE...

92 Kříž v Poříčí nad Sázavou u mostu Františka Josefa Fotografie objektu Poříčí nad Sázavou
93 Pomník padlým v Poříčí nad Sázavou Fotografie objektu Poříčí nad Sázavou
94 Pamětní deska Františka Poloprudského v Poříčí nad Sázavou Fotografie objektu Poříčí nad Sázavou
95 Žižkův pomník v Poříčí nad Sázavou Fotografie objektu Poříčí nad Sázavou
96 Sochy svatého Petra a Pavla u Ostředku Fotografie objektu Ostředek

V letech 1752–1773, v dobách kdy Ostředek byl jezuitským panstvím, našly své místo na mírné vyvýšenině mezi Mžižovicemi a Ostředkem sochy apoštolů sv. Jana a sv. Pavla. Sochy světců...

97 Kříž v Poříčí nad Sázavou u kostela svatého Petra Fotografie objektu Poříčí nad Sázavou
98 Křížový kámen v Poříčí nad Sázavou Fotografie objektu Poříčí nad Sázavou
99 Zvonička v Ostředku Fotografie objektu Ostředek

Zvonička se nachází v areálu domova důchodců s Alzheimerovou chorobou. V areálu je též rodná světnice Svatopluka Čecha a pamětní deska generála Jaroslava Červinky, který byl org...

100 Pomník padlým v Ostředku Fotografie objektu Ostředek

Nápis na pomníku:

PADLÝM VOJÍNŮM VĚNUJE OBEC.
SKÁLA JOSEF STÁR 45 R.
KRÁČMERA JAN " 37 "
BOROVAN FRANTIŠEK " 36 "
FIFKA JOSEF " 35 "
ŠIŇOR FRANTIŠEK " 35 "...