Přidat památku

Choceň - drobné památky v tabulce

Počet drobných památek: 34    |   Zobrazených na této stránce: 34

Popisekikona řazení Fotografie Obec Text
1 Kříž severozápadně od Chocně Fotografie objektu Choceň

Železný křížek na poškozeném kamenném podstavci.Na přední straně podstavce je nápis:Otče odpusť jim neboť nevědí co činí.

2 Smírčí kříž východně od Chocně Fotografie objektu Choceň

Torzo smírčího kříže bez ramen.

3 Kříž v Chocni na Záměstí Fotografie objektu Choceň

Kamenný kříž na kamenném čtyřbokém podstavci.Na přední straně podstavce je mramorová deska s nápisem.

4 Boží muka v Chocni na Újezdské ulici Fotografie objektu Choceň

Hranolová Boží muka s jedním výklenkem krytým sklem a kovovou mřížkou.Na střeše je kamenný kříž.

5 Boží muka v Chocni na Újezdské ulici Fotografie objektu Choceň
6 Mariánský sloup v Chocni u cesty na Hemže Fotografie objektu Choceň

Socha Panny Marie s dítětem na kamenném dříku stojícím na čtyřbokém podstavci. Na přední straně podstavce je nápis: Oroduj za nás. Na zadní straně podstavce je letopočet 1849.

7 Kříž v Chocni u cesty na Hemže Fotografie objektu Choceň

Litinový kříž na kamenném čtyřbokém podstavci, na přední straně podstavce nápis: Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. Okolo základové desky je kovový tepaný plot.

8 Socha Panny Marie v nice na štítě domu na Žerotínově ulici v Chocni Fotografie objektu Choceň
9 Socha svatého Václava před budovou děkanství v Chocni Fotografie objektu Choceň
10 Kříž západně od Chocně Fotografie objektu Choceň

Na místě nalezena pouze pískovcová základová deska, dle pamětníků byla u kříže lavička.

11 Kříž v Chocni za kostelem Fotografie objektu Choceň

Kamenný kříž na kamenném postavci umístěný u východní stěny kostela.Na spojnici obou ramen kříže nad Kristovou hlavou je v reliéfu vytesán nápis:hic est rex judaorum.Na přední straně pods...

12 Socha Svatého Jana Nepomuckého v Chocni Fotografie objektu Choceň

Kamenná socha Svatého Jana Nepomuckého na kamenném podstavci.Světec drží v náručí krucifix a má pět hvězd okolo hlavy.

13 Mariánský sloup v Chocni na náměstí Fotografie objektu Choceň

Sloup byl postaven v roce 1762, obnoven a dotvořen v roce 1905 a 1908. V severním výklenku trojbokého soklu je reliéf svaté Rodiny.Na podstavci jsou sochy světců: svatý Vác...

14 Pomník četníka Václava Havrdy na Tyršově náměstí v Chocni Fotografie objektu Choceň
15 Kašna na Tyršově náměstí v Chocni Fotografie objektu Choceň
16 Kamen označující padesátou rovnoběžku na nábřeží v Chocni Fotografie objektu Choceň
17 Pamětní deska s bustou Lvovského arcibiskupa v arkýři pod kaplí Choceňského zámku Fotografie objektu Choceň
18 Kamenný reliéf na zahradě bývalého internátu na Pernerově ulici v Chocni Fotografie objektu Choceň
19 Pomník padlým v Chocni u zámku Fotografie objektu Choceň
20 Kříž v Chocni Fotografie objektu Choceň

Železný kovaný kříž na kamenném čtyřbokém podstavci po stranách zdobeném volutami.Na zadní straně podstavce je nápis:Wizdwizeni nakldem dobr. rodincv rokv 1801.

21 Kříž na stromě v Chocni v ulici Nad Tunelem Fotografie objektu Choceň
22 Pomník jižně od Chocně Fotografie objektu Choceň

Kamenný kvádr s vyrytým křížem a nápisem:JK 22.5.74

23 Socha Svatého Prokopa na jižním okraji Chocně Fotografie objektu Choceň

Podstavec zničené sochy v místě zvaném U Prokopa.

24 Památník K. H. Borovského v Chocni na Lhotách Fotografie objektu Choceň

Kamenná socha na kamenném čtyřbokém podstavci. Na přední straně podstavce je nápis Karel Havlíček Borovský 1821 - 1856. Ve spodní části podstavce je reliéf husího brku v okovu s řetězem....

25 Pomník padlým v Chocni na křižovatce ulic Pernerova a V Lípách Fotografie objektu Choceň
26 Pomník v Chocni na ulici V Lípách Fotografie objektu Choceň

Na hrubě otesaném kamenném kvádru je připevněna kovová deska s nápisem: Zde byl 9. 5. 1945 JINDRA KOCŮM zavražděn nacisty.

27 Boží muka v Chocni Fotografie objektu Choceň

Zasklený výklenek pro obrázek se nachází v nástavci v horní části zděného pilíře.Na stříšce zakrývající nástavec je připevněn kovový křížek.

28 Památník dostavby železniční trati Choceň - Meziměstí - Broumov Fotografie objektu Choceň

Kamenná mohyla ,zbudovaná v roce 1875 ,u příležitosti dostavby 107 km dlouhé trati Choceň - Meziměstí - Broumov.

29 Pamětní deska obětem nacismu na zdi budovy bývalého podniku ČKD v Chocni Fotografie objektu Choceň
30 Boží muka v Chocni na Litomyšlské ulici Fotografie objektu Choceň

Zděný neomítnutý pilíř s jedním výklenkem v nástavci. V zaskleném výklenku je soška Sv. Josefa.
Na fotografiích je stav po rekonstrukci 05 / 2019.

31 Smírčí kříž u Chocně na kraji lesa Fotografie objektu Choceň

Kulturní památka. Je na něm rytina kříže a dvou malých křížků. Stojí na kraji lesa po levé straně silnice ve směru z Dvořiska do Chocně. Na druhé straně silnice se ve vzdálenosti asi 50 m...

32 Památník letců západně od Dvořiska u letiště Fotografie objektu Choceň

Na žulové desce v levé části památníku je nápis: památce pracovníků, kteří zahynuli při výkonu leteckého povolání.

33 Smírčí kříž u Chocně na kraji lesa Fotografie objektu Choceň

Jedná se o torzo kříže. Stojí na kraji lesa po pravé straně silnice ve směru z Dvořiska do Chocně. Na druhé straně silnice se ve vzdálenosti asi 50 metrů nachází další smírčí kříž.

34 Kříž v Chocni - Podrážku Fotografie objektu Choceň

Kamenný kříž na čtyřbokém kamenném podstavci s obrázkem Panny Marie ve výklenku v horní části. Ve spodní části podstavce je mramorová deska s citátem z Janova evangelia 11.25. V...