Přidat památku

Nově přidané objekty

Popisek Obrázek Datum úpravy Obec Nejbližší sídlo Datum vytvoření Jménoikona řazení
251 Kříž na Veselé Hoře Fotografie objektu 8. února 2021 Domažlice Stráž 2014-02-26 00:04 admin
252 Kříž nad Domažlicemi u silnice do Chrastavic Fotografie objektu 26. června 2014 Domažlice Domažlice 2014-02-26 00:04 admin
253 Kříž jižně od Domažlic u silnice do Tlumačova Foto kříže 10. března 2014 Domažlice Domažlice 2014-02-26 00:04 admin
254 Kříž jižně od Domažlic u silnice do Tlumačova v kopci Foto kříže 10. března 2014 Domažlice Domažlice 2014-02-26 00:04 admin
255 Kříž nad Chrastavicemi Fotografie objektu 8. února 2021 Domažlice Domažlice 2014-02-26 00:04 admin
256 Kříž u Chrastavic u zemědělského areálu Fotografie objektu 16. května 2021 Domažlice Chrastavice 2014-02-26 00:04 admin
257 Kříž u polní cesty mezi Nevolicemi a Domažlicemi Fotografie objektu 25. června 2014 Domažlice Nevolice 2014-02-26 00:04 admin
258 Kříž nad Domažlicemi po Veselou horou u rozcestí Fotografie objektu 16. května 2021 Domažlice Domažlice 2014-02-26 00:04 admin
259 Kříž nad Domažlicemi po Veselou horou u silnice Fotografie objektu 8. února 2021 Domažlice Stráž 2014-02-26 00:04 admin
260 Kříž u Doňova v poli Fotografie objektu 11. května 2021 Doňov Doňov 2014-02-26 00:04 admin
261 Kříž u silnice u Doňova Fotografie objektu 8. února 2021 Doňov Doňov 2014-02-26 00:04 admin
262 Kříž mezi Malým Malahovem a Doubravou Foto kříže 10. března 2014 Puclice Doubrava 2014-02-26 00:04 admin
263 Kříž západně od Doubravy Fotografie objektu 25. června 2014 Puclice Doubrava 2014-02-26 00:04 admin
264 Kříž v polích za Doubravou u Puclic Fotografie objektu 17. května 2021 Puclice Doubrava 2014-02-26 00:04 admin
265 Kříž u plzeňské čtvrti Doubravka nad řekou Úslava Foto kříže 10. března 2014 Plzeň Plzeň 2014-02-26 00:04 admin
266 Sousoší Nejsvětější Trojice u plzeňské čtvrti Doubravka Fotografie objektu 11. listopadu 2014 Plzeň Plzeň 2014-02-26 00:04 admin
267 Kaplička u Újezdu Fotografie objektu 25. června 2014 Plzeň Plzeň 2014-02-26 00:04 admin
268 Kříž na křižovatce u čtvrti Doudlevce u Plzně Fotografie objektu 8. února 2021 Plzeň Plzeň - Doudlevce 2014-02-26 00:04 admin
269 Boží muka jižně od Doudlevců u Plzně Fotografie objektu 8. listopadu 2019 Plzeň Plzeň - Doudlevce 2014-02-26 00:04 admin
270 Kříž nad Draheničkami Fotografie objektu 25. června 2014 Drahenice Draheničky 2014-02-26 00:05 admin
271 Kříž jižně od Albrechtic na rozcestí Fotografie objektu 11. května 2021 Drahonice Albrechtice 2014-02-26 00:05 admin
272 Kříž západně od Drahonic Fotografie objektu 26. června 2014 Drahonice Drahonice 2014-02-26 00:05 admin
273 Kaplička východně od Drahonic Fotografie objektu 26. června 2014 Drahonice Drahonice 2014-02-26 00:05 admin
274 Kříž východně od Drahonic Fotografie objektu 26. června 2014 Drahonice Drahonice 2014-02-26 00:05 admin
275 Kříž u brodu západně od Drahotína Fotografie objektu 19. června 2014 Drahotín Drahotín 2014-02-26 00:05 admin
276 Kříž u cesty východně od Hory Svatého Václava Fotografie objektu 5. listopadu 2019 Drahotín Drahotín 2014-02-26 00:05 admin
277 Kaplička u Bílovic východně od Drahotína Fotografie objektu 22. března 2021 Drahotín Erazim 2014-02-26 00:05 admin
278 Kříž v křoví jižně od Drahotína Fotografie objektu 25. června 2014 Drahotín Drahotín 2014-02-26 00:05 admin
279 Kříž u Drahotína Fotografie objektu 1. června 2014 Drahotín Drahotín 2014-02-26 00:05 admin
280 Kříž v lese jihovýchodně od Drahotína Fotografie objektu 1. června 2014 Drahotín Drahotín 2014-02-26 00:05 admin
281 Kaplička západně od Velké Chmelištné Fotografie objektu 22. března 2021 Drahouš Zdeslavský Dvůr 2014-02-26 00:05 admin
282 Kříž u Dráchova na rozcestí polních cest Fotografie objektu 24. května 2021 Dráchov Dráchov 2014-02-26 00:05 admin
283 Kříž východně od Dražně Fotografie objektu 15. března 2021 Dražeň Dražeň 2014-02-26 00:05 admin
284 Křížový kámen severně od Dražně Fotografie objektu 20. února 2021 Dražeň Dražeň 2014-02-26 00:05 admin
285 Kříž jižně od Dražně Fotografie objektu 25. srpna 2020 Dražeň Dražeň 2014-02-26 00:05 admin
286 Obrázek nad Dražní Fotografie objektu 25. června 2014 Dražeň Dražeň 2014-02-26 00:05 admin
287 Kříž nad Dražní Fotografie objektu 29. září 2014 Dražeň Dražeň 2014-02-26 00:05 admin
288 Socha Archanděla Michaela u Hvozdu Fotografie objektu 11. listopadu 2014 Dražeň Hvozd 2014-02-26 00:05 admin
289 Kříž mezi Lomany a Dražní Fotografie objektu 8. února 2021 Dražeň Lomnička 2014-02-26 00:05 admin
290 Kříž v poli jihozápadně od Draženova Fotografie objektu 17. května 2021 Draženov Ždánov 2014-02-26 00:05 admin
291 Kříž u silnice mezi Draženovem a Klenčí Fotografie objektu 8. února 2021 Draženov Ždánov 2014-02-26 00:05 admin
292 Kříž západně od Draženova u silnice do Žďánova 26. února 2014 Draženov Draženov 2014-02-26 00:05 admin
293 Kříž západně od Draženova nedaleko křižovatky 26. února 2014 Draženov Draženov 2014-02-26 00:05 admin
294 Kříž severně od Draženova v poli nedaleko silnice Fotografie objektu 16. května 2021 Draženov Draženov 2014-02-26 00:05 admin
295 Kříž severně od Draženova v poli Fotografie objektu 22. listopadu 2020 Draženov Draženov 2014-02-26 00:05 admin
296 Kaple severně od Draženova Fotografie objektu 20. března 2021 Draženov Draženov 2014-02-26 00:06 admin
297 Kříž jižně od Draženova Fotografie objektu 8. února 2021 Draženov Draženov 2014-02-26 00:06 admin
298 Kříž v lese u Dlouhého mlýna nad Klenčím Fotografie objektu 8. února 2021 Draženov Ždánov 2014-02-26 00:06 admin
299 Kříž nad Drunčí u silnice na Mnich Fotografie objektu 1. června 2014 Drunče Drunče 2014-02-26 00:06 admin
300 Kříž v poli u Drunčí Fotografie objektu 21. prosince 2020 Drunče Drunče 2014-02-26 00:06 admin