Nově přidané objekty

Popisek Obrázek Datum úpravy Obec Nejbližší sídloikona řazení
1 Kříž západně od Všekar u lesa Foto kříže 2014-03-03 20:58 Všekary
2 Socha východně od chříčského pivovaru Fotografie objektu 2017-03-03 21:25 Chříč Chříč
3 Socha u příjezdové brány zámku naproti vchodu do kostela ve Chříči Fotografie objektu 2016-11-14 14:29 Chříč Chříč
4 Zámecká kašna severozápadně od zámku ve Chříči Fotografie objektu 2016-11-17 18:46 Chříč Chříč
5 Kaple svatého Rocha v Horní Libině u potoka Fotografie objektu 2018-03-16 11:14 Libina Horní Libina
6 Kaplička u základní školy v Želivě Fotografie objektu 2017-12-25 22:54 Želiv Želiv
7 Obrázek v Adamově nad železniční zastávkou Fotografie objektu 2017-03-16 19:22 Vranov Adamov
8 Busta Bedřicha Smetany v Adamově Fotografie objektu 2017-03-16 19:22 Adamov Adamov
9 Socha Rudoarmějce v Adamově Fotografie objektu 2017-03-16 19:22 Adamov Adamov
10 Kříž v Adamově za kostelem svaté Barbory Fotografie objektu 2017-03-16 19:22 Adamov Adamov
11 Plastika Otec s dítětem v Adamově Fotografie objektu 2017-03-16 19:22 Adamov Adamov
12 Vysoká pec (Františkova huť) ve Staré huti u Adamova Fotografie objektu 2019-07-09 09:52 Adamov Adamov
13 Pomník padlým ve Větrově u Krásného lesa Fotografie objektu 2015-01-11 19:06 Petrovice Adolfov
14 Kamenný křížek severně od Adolfova Fotografie objektu 2017-03-18 09:57 Petrovice Adolfov
15 Pomník osvobození v Albeři Fotografie objektu 2015-01-11 19:13 Nová Bystřice Albeř
16 Kámen 15 poledníku severně od Albeře při silnici na Klenovou Fotografie objektu 2017-08-16 11:41 Nová Bystřice Albeř
17 Kříž jižně od Albrechtic na rozcestí Fotografie objektu 2014-06-26 16:12 Drahonice Albrechtice
18 Boží muka na kraji Albrechtic Fotografie objektu 2016-08-18 14:08 Albrechtice Albrechtice
19 Sloup se sousoším Piety u Albrechtic Fotografie objektu 2016-11-29 00:48 Albrechtice Albrechtice
20 Pomník padlým v Albrechticích Fotografie objektu 2019-03-24 13:02 Albrechtice Albrechtice
21 Pomník padlým v Albrechticích nad Vltavou Fotografie objektu 2014-06-05 17:18 Albrechtice nad Vltavou Albrechtice nad Vltavou
22 Kapličkový hřbitov v Albrechticích nad Vltavou Fotografie objektu 2014-06-05 17:18 Albrechtice nad Vltavou Albrechtice nad Vltavou
23 Kříž v Albrechticích nad Vltavou před kostelem Fotografie objektu 2014-06-05 17:18 Albrechtice nad Vltavou Albrechtice nad Vltavou
24 Kříž u obecního úřadu v Andělské Hoře Fotografie objektu 2019-08-09 14:27 Andělská Hora Andělská Hora
25 Křížový kámen v Andělské Hoře Fotografie objektu 2017-05-05 15:05 Andělská Hora Andělská Hora
26 Smírčí kříž v Andělské Hoře Fotografie objektu 2017-05-05 15:05 Andělská Hora Andělská Hora
27 Goethův pomník na náměstí v Andělské Hoře Fotografie objektu 2017-05-05 15:05 Andělská Hora Andělská Hora
28 Socha svatého Jana Nepomuckého na náměstí v Andělské Hoře Fotografie objektu 2017-05-05 15:05 Andělská Hora Andělská Hora
29 Kříž u kostela v Andělské Hoře Fotografie objektu 2017-05-05 15:05 Andělská Hora Andělská Hora
30 Kříž severovýchodně od Annovic Fotografie objektu 2014-07-10 19:27 Drunče Annovice
31 Kříž v Annovicích Fotografie objektu 2014-07-10 19:27 Drunče Annovice
32 Kříž severně od Antonky Fotografie objektu 2014-06-25 12:43 Kamenice nad Lipou Antonka
33 Kříž západně od Antonky Fotografie objektu 2014-06-25 12:43 Kamenice nad Lipou Antonka
34 Pomník padlým v Antonce Fotografie objektu 2014-06-25 12:43 Kamenice nad Lipou Antonka
35 Památník v Antonce Fotografie objektu 2014-06-25 12:43 Kamenice nad Lipou Antonka
36 Kříž jihovýchodně od Antonky Fotografie objektu 2014-06-25 12:43 Lhota-Vlasenice Antonka
37 Kříž západně od Antonky u silnice Fotografie objektu 2014-06-25 12:43 Kamenice nad Lipou Antonka
38 Kříž západně od Arneštovic u silnice do Košetic Fotografie objektu 2018-02-14 14:44 Arneštovice Arneštovice
39 Kříž východně od Arneštovic u hlavní silnice Fotografie objektu 2019-08-09 23:15 Arneštovice Arneštovice
40 Kříž na východním okraji Arneštovic u hlavní křižovatky Fotografie objektu 2018-02-14 14:44 Arneštovice Arneštovice
41 Kaple v Arneštovicích Fotografie objektu 2018-02-14 14:45 Arneštovice Arneštovice
42 Pomník padlým v Arneštovicích Fotografie objektu 2018-02-14 14:44 Arneštovice Arneštovice
43 Kříž u kaple v Arneštovicích Fotografie objektu 2018-02-14 14:45 Arneštovice Arneštovice
44 Milník v Arneštovicích u hlavní křižovatky Fotografie objektu 2019-05-21 11:50 Arneštovice Arneštovice
45 Smírčí kříž západně od Arnolce u silnice na Stáj Fotografie objektu 2017-09-15 08:19 Arnolec Arnolec
46 Kamenné milníky podél Knížecí cesty Fotografie objektu 2019-05-21 10:00 Arnoltice Arnoltice
47 Kříž na jižním okraji Arnoltic Fotografie objektu 2018-06-11 10:21 Arnoltice Arnoltice
48 Kapličky Křížové cesty na ohradní zdi hřbitova v Arnolticích Fotografie objektu 2018-06-11 10:20 Arnoltice Arnoltice
49 Socha svatého Václava v nice na průčelí kostela v Arnolticích Fotografie objektu 2019-05-17 12:44 Arnoltice Arnoltice
50 Socha svatého Jana Nepomuckého v nice průčelí kostela v Arnolticích Fotografie objektu 2018-06-11 10:21 Arnoltice Arnoltice