Nově přidané objekty

Popisek Obrázek Datum úpravy Obecikona řazení Nejbližší sídlo
1 Památník zaniklých Hrachovišť Fotografie objektu 2019-08-12 09:14 Chaloupky - Neřežín
2 Busta Bedřicha Smetany v Adamově Fotografie objektu 2017-03-16 19:22 Adamov Adamov
3 Socha Rudoarmějce v Adamově Fotografie objektu 2017-03-16 19:22 Adamov Adamov
4 Kříž v Adamově za kostelem svaté Barbory Fotografie objektu 2017-03-16 19:22 Adamov Adamov
5 Plastika Otec s dítětem v Adamově Fotografie objektu 2017-03-16 19:22 Adamov Adamov
6 Vysoká pec (Františkova huť) ve Staré huti u Adamova Fotografie objektu 2019-07-09 09:52 Adamov Adamov
7 Pomník padlým v Albrechticích nad Vltavou Fotografie objektu 2014-06-05 17:18 Albrechtice nad Vltavou Albrechtice nad Vltavou
8 Kapličkový hřbitov v Albrechticích nad Vltavou Fotografie objektu 2014-06-05 17:18 Albrechtice nad Vltavou Albrechtice nad Vltavou
9 Kříž v Albrechticích nad Vltavou před kostelem Fotografie objektu 2014-06-05 17:18 Albrechtice nad Vltavou Albrechtice nad Vltavou
10 Kříž západně od Újezdu Fotografie objektu 2014-06-27 17:17 Albrechtice nad Vltavou Újezd
11 Boží muka na kraji Albrechtic Fotografie objektu 2016-08-18 14:08 Albrechtice Albrechtice
12 Sloup se sousoším Piety u Albrechtic Fotografie objektu 2016-11-29 00:48 Albrechtice Albrechtice
13 Pomník padlým v Albrechticích Fotografie objektu 2019-03-24 13:02 Albrechtice Albrechtice
14 Kříž u obecního úřadu v Andělské Hoře Fotografie objektu 2019-08-09 14:27 Andělská Hora Andělská Hora
15 Křížový kámen v Andělské Hoře Fotografie objektu 2017-05-05 15:05 Andělská Hora Andělská Hora
16 Smírčí kříž v Andělské Hoře Fotografie objektu 2017-05-05 15:05 Andělská Hora Andělská Hora
17 Goethův pomník na náměstí v Andělské Hoře Fotografie objektu 2017-05-05 15:05 Andělská Hora Andělská Hora
18 Socha svatého Jana Nepomuckého na náměstí v Andělské Hoře Fotografie objektu 2017-05-05 15:05 Andělská Hora Andělská Hora
19 Kříž u kostela v Andělské Hoře Fotografie objektu 2017-05-05 15:05 Andělská Hora Andělská Hora
20 Kříž západně od Arneštovic u silnice do Košetic Fotografie objektu 2018-02-14 14:44 Arneštovice Arneštovice
21 Kříž východně od Arneštovic u hlavní silnice Fotografie objektu 2019-08-09 23:15 Arneštovice Arneštovice
22 Kříž na východním okraji Arneštovic u hlavní křižovatky Fotografie objektu 2018-02-14 14:44 Arneštovice Arneštovice
23 Kaple v Arneštovicích Fotografie objektu 2018-02-14 14:45 Arneštovice Arneštovice
24 Pomník padlým v Arneštovicích Fotografie objektu 2018-02-14 14:44 Arneštovice Arneštovice
25 Kříž u kaple v Arneštovicích Fotografie objektu 2018-02-14 14:45 Arneštovice Arneštovice
26 Milník v Arneštovicích u hlavní křižovatky Fotografie objektu 2019-05-21 11:50 Arneštovice Arneštovice
27 Smírčí kříž západně od Arnolce u silnice na Stáj Fotografie objektu 2017-09-15 08:19 Arnolec Arnolec
28 Kamenné milníky podél Knížecí cesty Fotografie objektu 2019-05-21 10:00 Arnoltice Arnoltice
29 Kříž na jižním okraji Arnoltic Fotografie objektu 2018-06-11 10:21 Arnoltice Arnoltice
30 Kapličky Křížové cesty na ohradní zdi hřbitova v Arnolticích Fotografie objektu 2018-06-11 10:20 Arnoltice Arnoltice
31 Socha svatého Václava v nice na průčelí kostela v Arnolticích Fotografie objektu 2019-05-17 12:44 Arnoltice Arnoltice
32 Socha svatého Jana Nepomuckého v nice průčelí kostela v Arnolticích Fotografie objektu 2018-06-11 10:21 Arnoltice Arnoltice
33 Zvonička na návsi v Arnolticích Fotografie objektu 2018-06-11 10:21 Arnoltice Arnoltice
34 Socha svatého Jana Nepomuckého na bráně k faře v Arnolticích Fotografie objektu 2018-06-11 10:21 Arnoltice Arnoltice
35 Pomník padlým ve válkách 1859-1866 na návsi v Arnolticích Fotografie objektu 2018-06-11 10:21 Arnoltice Arnoltice
36 Pomník první zmínky o obci na návsi v Arnolticích Fotografie objektu 2018-06-11 10:21 Arnoltice Arnoltice
37 Socha Panny Marie na návsi v Arnolticích Fotografie objektu 2018-06-11 10:21 Arnoltice Arnoltice
38 Kříž u domu 66 v Arnolticích Fotografie objektu 2018-07-09 15:54 Arnoltice Arnoltice
39 Kašna na Masarykově náměstí v Aši Fotografie objektu 2017-02-20 13:23
40 Pomník osvobození na Masarykově náměstí v Aši Fotografie objektu 2017-05-05 15:05
41 Socha matky s děckem na Masarykově náměstí v Aši Fotografie objektu 2019-04-27 18:07
42 Kašna na Poštovním náměstí v Chebu Fotografie objektu 2017-05-05 15:05
43 Kašna se sochou Goetha na Goethově náměstí v Aši Fotografie objektu 2017-02-20 13:23
44 Kamenný znak města před muzeem v Aši Fotografie objektu 2017-05-12 17:10
45 Smírčí kříže před muzeem v Aši Fotografie objektu 2017-05-06 18:33
46 Jahnův pomník u cesty na rozhlednu Háj Fotografie objektu 2017-05-06 18:38
47 Körnerův pomník u cesty na rozhlednu Háj Fotografie objektu 2017-02-11 19:57
48 Deska s reliéfem Friedricha Schillera u rozhledny Háj Fotografie objektu 2019-05-16 15:11
49 Kříž v lese jižně od Babic nad Svitavou Fotografie objektu 2017-03-12 19:53 Babice nad Svitavou Babice nad Svitavou
50 Kříž v Babicích nad Svitavou před kostelem svatého Jana Křtitele Fotografie objektu 2017-03-15 20:49 Babice nad Svitavou Babice nad Svitavou