Přidat památku

Litická jezírka

Východně od Litic (správní území města Plzeň) ve směru na Radobyčice lze nalézt neobvyklou rovinu přibližně s rozměry 0,5 km × 1 km. Na části této roviny je bezodtoká oblast, což vedlo ke vzniku několika jezírek. Oblasti se dodnes říká Na jezeře.

Oblast "Na jezeře" u Litic

 

 

Asi poprvé jsou původní jezírka zakreslena na originálních mapách stabilního katastru z roku 1838. Byla považována za natolik stabilní krajinný prvek, že získala vlastní parcely i zařazení jako vodní plochy. 

Litická jezírka v roce 1838

 

 

Na mapách druhého vojenského mapování z 1844/1845 lze spočítat pět jezírek. 

Litická jezírka v 1844/1845

 

 

Jezírka jsou zachycena na leteckém snímku z 1945. Severovýchodní dvě byla nejspíš původně jediné větší. Ty velké tmavé fleky jsou poškození snímku.

Litická jezírka v roce 1945

 

 

Na leteckém snímku z padesátých let jezírka stále ještě jsou a je zde zachyceno i další jižně od oblasti zmíněných pěti (je vlastně zřetelné i na snímku z roku 1945).  Okolní zabavená pole jsou již scelena do jednoho. Rozorání mezí a proměna mozaiky původní krajiny v sovětský lán mohlo oblast připravit o část zadržované vody.

Litická jezírka v 50. letech

 

 

Na leteckém snímku z roku 1967 už jsou přeorána západní dvě jezírka. Jelikož bylo zlikvidováno soukromé zemědělství, záměrně narušen vztah obyvatel ke krajině a všechna JZD patřila pod jednu centrální správu, kterou zajímaly hlavně naddimenzované plány výnosu, byly v 60. až 70. letech pro získání další orné půdy rozorány i další krajinné prvky jako okolní cesty, remízky a zbývající meze. 

Podobně dopadla naprostá většina původní kulturní venkovské krajiny tehdejší ČSSR a zmizely odhadem desítky tisíc krajinných prvků, které nebyly po roce 1989 obnoveny. ČR tak má největší pole v Evropě, nejmenší pestrost krajiny a nejkratší délku cest na jednotku plochy (ve srovnání s podobnými státy). 

Litická jezírka v roce 1967

 

 

Na přelomu 60. a 70. let, v rámci další vlny likvidace krajinných prvků během normalizace bylo rozoráno i velké jezírko v severovýchodní části oblasti, a to vzdálené jižní. Rok 1972 a v podstatě i současný stav oblasti, kromě napřímení cesty. 

Litická jezírka v roce 1972

 

 

Současný stav, zbylo jediné jezírko z původních pěti/šesti. 

Litická jezírka v roce 2019

 

 

Poslední jezírko, na jaře 2020 vyschlé. Je možné, že bylo hlubší a proběhl pokus o zarovnání s terénem navážkou. Licence fotky níže CC0

Litická jezírka - fotka posledního zachovalého

 

 

Na různých leteckých mapách z posledních let a nejspíš i v terénu lze zahlédnout původní plochy a další zamokřené oblasti, které se periodicky objevují a zase mizí podle množství vody v půdě. Zde stav 2015. Pro porovnání odkazy na stav 2012, 20062003.

Litická jezírka v roce 2015

 

 

Březen 2021, v místech původních jezírek a okolí se stále drží voda. V pozadí vpravo poslední nerozorané jezírko. Autor fotky Jan Čulík, licence neznámá.

Litická jezírka v březnu 2021

 

 

Na současném katastru nemovitostí mají stále tři/čtyři jezírka vlastní parcely. Bývalé severovýchodní jezírko a existující jižní má určen způsob využití "vodní nádrž přírodní", plocha jednoho z bývalých západních jezírek je vedena jako "trvalý travní porost". V rozporu s tímto zákonným vymezením jsou plochy již 50 let rozorány do jednoho pole. 

Litická jezírka na současném katastru nemovitostí

 

Licence textu CC0

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><h2><h3><p><b><hr><img>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

 

CAPTCHA
Před odesláním komentáře prosím vyplňte následující pole.