Databáze

Správní rozdělení České republiky

Rozdělení České republiky na kraje, okresy, obce a katastrální území s počtem památek ve správním celku, odkazy na nižší i vyšší celky, mapy památek podle oblasti. 

Hledání památek dle názvu oblasti

Zadejte název okresu či obce, vsi. Například: Plzeň. Našeptávač nabízí možná sídla a oblasti podle části zadaného názvu.

Hledání památek dle druhu památky

Zadejte druh památky, případně omezte oblast hledání.

Mapa okresů, Okresy s nalezenými památkami

Památky rozdělené podle okresů.

Hledání památek v mapě

Klepněte do mapy a nechte si zobrazit památky v dané oblasti. 

Hledání památek dle názvu nejbližšího sídla a okresu (i části názvu)

Zadejte název sídla či jeho část. Možno omezit na zadanou oblast. 

Hledání památek podle stromové struktury správního rozdělení

Všechny správní celky (kraje, okresy, obce a katastrální území) České republiky ve stromové struktuře. U každého správního celku je uveden počet nalezených drobných památek.

Mapa památek dle výběru časového intervalu úpravy stránky památky