Přidat památku

Nalezené památky v tabulce

Počet zobrazených drobných památek: 50

Hledání památek v mapě | Nalezené památky v tabulce | Zadat nové hledání
Není možné zobrazit mapu. Nedošlo k navázání apojení k serveru Google maps, nebo nemáte ve svém prohlížeči zapnutý JavaScript.
Popisek Fotka Obec Vzdálenost od středu hledání
51 Pamětní deska Františka Truhláře na sokolovně v Lomnici nad Popelkou Fotografie objektu Lomnice nad Popelkou 2.57 km
52 Socha Panny Marie u silnice v Nové Vsi nad Popelkou Fotografie objektu Nová Ves nad Popelkou 2.58 km
53 Křížový kámen u silnice z Košova do Peklovsi Fotografie objektu Lomnice nad Popelkou 2.67 km
54 Socha Nejsvětější Trojice v Bradlecké Lhotě Fotografie objektu Bradlecká Lhota 2.68 km
55 Kaple svaté Ludmily v Bradlecké Lhotě Fotografie objektu Bradlecká Lhota 2.74 km
56 Kříž v poli poblíž cesty na Císařovu hůru nad Novou Vsí nad Popelkou Fotografie objektu Nová Ves nad Popelkou 2.76 km
57 Pomník padlým v 1. světové válce v Bradlecké Lhotě Fotografie objektu Bradlecká Lhota 3.05 km
58 Kříž na rozcestí na dolním konci Nové Vsi nad Popelkou Fotografie objektu Nová Ves nad Popelkou 3.13 km
59 Socha Madony na návsi v Cidlině Fotografie objektu Železnice 3.19 km
60 Kamenný kříž na rozcestí v Cidlině Fotografie objektu Železnice 3.22 km
61 Kříž nad Morcinovem Fotografie objektu Lomnice nad Popelkou 3.25 km
62 Kříž u rozcestí v Syřenově Fotografie objektu Syřenov 3.42 km
63 Socha Panny Marie v Syřenově Fotografie objektu Syřenov 3.44 km
64 Pamětní deska Františka Cyrila Kampelíka na budově obecního úřadu v Syřenově Fotografie objektu Syřenov 3.44 km
65 Pomník padlým v 1. světové válce v Syřenově Fotografie objektu Syřenov 3.44 km
66 Kříž u obecního úřadu v Syřenově Fotografie objektu Syřenov 3.45 km
67 Kříž u silnice ve Staré Lomnici v Lomnici nad Popelkou Fotografie objektu Lomnice nad Popelkou 3.48 km
68 Kříž u bývalé kapličky v Újezdci Fotografie objektu Syřenov 3.65 km
69 Kamenný sloup s křížkem u silnice 286 severně od Železnice Fotografie objektu Železnice 3.77 km
70 Kříž v jižní části Újezdce Fotografie objektu Syřenov 3.83 km
71 Křížový kámen u polní cesty severně od Lomnice nad Popelkou Fotografie objektu Lomnice nad Popelkou 3.84 km
72 Kaplička v Nových Dvorech Fotografie objektu Lomnice nad Popelkou 3.99 km
73 Socha Panny Marie na rozcestí ve Rváčově Fotografie objektu Lomnice nad Popelkou 4.01 km
74 Smírčí kříž u potoka Černá mezi Syřenovem a Novou Vsí nad Popelkou Fotografie objektu Nová Ves nad Popelkou 4.05 km
75 Kaplička v lese nad potokem Černá poblíž Brodek Fotografie objektu Stará Paka 4.09 km
76 Kříž na rozcestí u cesty ze Skuhrova do Lomnice nad Popelkou Fotografie objektu Lomnice nad Popelkou 4.10 km
77 Sousoší Nejsvětější Trojice v Menclově ulici v Železnici Fotografie objektu Železnice 4.11 km
78 Pomník padlým v 1. světové válce ve Rváčově Fotografie objektu Lomnice nad Popelkou 4.16 km
79 Kamenný kříž v poli jižně od Želech Fotografie objektu Lomnice nad Popelkou 4.23 km
80 Kříž u zvonice ve Rváčově Fotografie objektu Lomnice nad Popelkou 4.24 km
81 Zvonice ve Rváčově Fotografie objektu Lomnice nad Popelkou 4.24 km
82 Tyršův pomník u sokolovny v Železnici Fotografie objektu Železnice 4.24 km
83 Mariánský sloup na náměstí v Železnici Fotografie objektu Železnice 4.25 km
84 Altánek v Železnici Fotografie objektu Železnice 4.25 km
85 Pomník Jana Husa na náměstí Svobody v Železnici Fotografie objektu Železnice 4.27 km
86 Kříž u cesty severně od Nových Dvorů Fotografie objektu Lomnice nad Popelkou 4.32 km
87 Pomník padlého 29. 6. 1866 severně od rybníku Valcha u Železnice Fotografie objektu Železnice 4.34 km
88 Pomník 1. a 2. odboje u školy v Železnici Fotografie objektu Železnice 4.36 km
89 Socha svatého Jana Nepomuckého v Železnici Fotografie objektu Železnice 4.37 km
90 Pomník padlým v bitvě 1866 v Železnici Fotografie objektu Železnice 4.38 km
91 Kaplička na rozcestí v Železnici Fotografie objektu Železnice 4.39 km
92 Kříž u kostela v Železnici Fotografie objektu Železnice 4.39 km
93 Pomník padlým v 1. světové válce u kostela v Železnici Fotografie objektu Železnice 4.39 km
94 Socha svatého Floriána na rozcestí v Železné ulici v Železnici Fotografie objektu Železnice 4.48 km
95 Pomník rakouských vojáků padlých 29. 6. 1866 u Zámezí Fotografie objektu Železnice 4.48 km
96 Pomník rakouských a pruských vojáků padlých 29. 6. 1866 u Zámezí Fotografie objektu Železnice 4.49 km
97 Křížový kámen v lese u Želech Fotografie objektu Lomnice nad Popelkou 4.49 km
98 Pomník padlému rudoarmějci na rozcestí ve Stružinci Fotografie objektu Stružinec 4.54 km
99 Pomník padlým v 1. světové válce v Želechách Fotografie objektu Lomnice nad Popelkou 4.54 km
100 Socha svatého Jana Nepomuckého u cesty k vodojemu v Želechách Fotografie objektu Lomnice nad Popelkou 4.58 km