Přidat památku

Nalezené památky v tabulce

Počet zobrazených drobných památek: 47

Hledání památek v mapě | Nalezené památky v tabulce | Zadat nové hledání
Není možné zobrazit mapu. Nedošlo k navázání apojení k serveru Google maps, nebo nemáte ve svém prohlížeči zapnutý JavaScript.
Popisek Fotka Obec Vzdálenost od středu hledání
51 Kaple severně od Úterý Fotografie objektu Úterý 3.26 km
52 Kříž severně od Úterý pod kostelem Fotografie objektu Úterý 3.31 km
53 Kaple v Kejšovicích Fotografie objektu Krsy 3.31 km
54 Kříž jihozápadně od Pláně Fotografie objektu Ostrov u Bezdružic 3.32 km
55 Kaple v Potíně Fotografie objektu Konstantinovy Lázně 3.34 km
56 Kříž v Potíně Fotografie objektu Konstantinovy Lázně 3.42 km
57 Sousoší Nejsvětější Trojice v Pláni Fotografie objektu Ostrov u Bezdružic 3.47 km
58 Kříž v Krsově na návsi Fotografie objektu Ostrov u Bezdružic 3.49 km
59 Kříž nad Potínem Fotografie objektu Konstantinovy Lázně 3.54 km
60 Kaplička u Starého Mlýna nad Úterským potokem Fotografie objektu Ostrov u Bezdružic 3.55 km
61 Boží muka u Pláně Fotografie objektu Ostrov u Bezdružic 3.58 km
62 Kaple Panny Marie v Krsově Fotografie objektu Ostrov u Bezdružic 3.60 km
63 Kříž západně od Úterý u rozcestí Fotografie objektu Úterý 3.68 km
64 Kříž nad Kejšovicemi Krsy 3.68 km
65 Sousoší Nejsvětější Trojice jižně od Trhomné Fotografie objektu Krsy 3.74 km
66 Kříž severovýchodně od Úterý Fotografie objektu Úterý 3.78 km
67 Boží muka nad Úterým Fotografie objektu Úterý 3.84 km
68 Kříž severovýchodně od Křivců Fotografie objektu Bezdružice 4.00 km
69 Boží muka u Trhomného Fotografie objektu Krsy 4.11 km
70 Kříž severozápadně od Úterý Fotografie objektu Úterý 4.15 km
71 Kříž severně od Úterý Fotografie objektu Úterý 4.30 km
72 Socha ve Štipoklasech Fotografie objektu Úněšov 4.32 km
73 Pomník padlým v Křivcích Fotografie objektu Bezdružice 4.35 km
74 Socha před kostelem v Křivcích Fotografie objektu Bezdružice 4.36 km
75 Kříž severně od Pakoslavi Fotografie objektu Ostrov u Bezdružic 4.40 km
76 Kříž východně od Světce Fotografie objektu Bezvěrov 4.40 km
77 Kaplička severně od Úterý Fotografie objektu Úterý 4.43 km
78 Kříž jižně od Křivců Fotografie objektu Bezdružice 4.47 km
79 Kaple jihovýchodně od Bezdružic Fotografie objektu Bezdružice 4.49 km
80 Pomník jižně od Trhomné Fotografie objektu Krsy 4.50 km
81 Kaple jižně od Křivců Fotografie objektu Bezdružice 4.51 km
82 Kříž západně od Světce Fotografie objektu Úterý 4.53 km
83 Kaple Nejsvětější Trojice v Trhomném Fotografie objektu Krsy 4.61 km
84 Kaplička ve Světci Fotografie objektu Bezvěrov 4.63 km
85 Kříž v Budči u zatáčky Fotografie objektu Úněšov 4.64 km
86 Kříž v Trhomném za plotem Fotografie objektu Krsy 4.68 km
87 Kříž v Budči na návsi u nádrže Fotografie objektu Úněšov 4.71 km
88 Kříž u v Budči Fotografie objektu Úněšov 4.72 km
89 Kříž v Nové Vsi Fotografie objektu Konstantinovy Lázně 4.73 km
90 Socha svatého Jana Nepomuckého v Nové Vsi Fotografie objektu Konstantinovy Lázně 4.73 km
91 Památník v Bezdružicích Fotografie objektu Bezdružice 4.75 km
92 Sousoší svatého Floriána v Bezdružicích Fotografie objektu Bezdružice 4.78 km
93 Kříž západně od Nové Vsi u křižovatky Fotografie objektu Konstantinovy Lázně 4.82 km
94 Socha v Bezdružicích Fotografie objektu Bezdružice 4.86 km
95 Kříž severozápadně od Křivců Fotografie objektu Bezdružice 4.94 km
96 Kříž v Bezdružicích u křižovatky Fotografie objektu Bezdružice 5.00 km
97 Kříž jihovýchodně od Štipoklas v poli Fotografie objektu Úněšov 5.00 km