Přidat památku

Nalezené památky v tabulce

Počet zobrazených drobných památek: 50

Hledání památek v mapě | Nalezené památky v tabulce | Zadat nové hledání
Není možné zobrazit mapu. Nedošlo k navázání apojení k serveru Google maps, nebo nemáte ve svém prohlížeči zapnutý JavaScript.
Popisekikona řazení Fotka Obec Vzdálenost od středu hledání
1 Sochy s křížem v centru Mařenic Fotografie objektu Mařenice 0.22 km
2 Socha svatého Petra v ulici Martinovo údolí v Cvikově Fotografie objektu Cvikov 4.95 km
3 Socha svatého Jana Nepomuckého u silnice západně od Horní Světlé Fotografie objektu Mařenice 4.68 km
4 Socha svatého Jana Nepomuckého na rozcestí ulic Boženy Němcové a Nová v Cvikově Fotografie objektu Cvikov 4.85 km
5 Socha svatého Jana Nepomuckého na mostě přes Svitávku v Kunraticích Fotografie objektu Kunratice u Cvikova 4.30 km
6 Socha svatého Jana na Křížovém vrchu u Cvikova Fotografie objektu Cvikov 3.28 km
7 Socha svaté Maří Magdaleny na Křížovém vrchu u Cvikova Fotografie objektu Cvikov 3.28 km
8 Socha Josefa II. v Kunraticích u Cvikova Fotografie objektu Kunratice u Cvikova 4.34 km
9 Smírčí kříž u potoka v zahradě domu 626 v Cvikově Fotografie objektu Cvikov 4.81 km
10 Smírčí kříž na rozcestí v severní části Kunratic Fotografie objektu Kunratice u Cvikova 3.32 km
11 Skalní reliéf Útěk do Egypta u lesní cesty východně od Mařeniček Fotografie objektu Mařenice 1.73 km
12 Skalní reliéf Nejsvětější Trojice a Madony u lesní cesty jihovýchodně od Mařeniček Fotografie objektu Mařenice 2.03 km
13 Skalní kaplička u silnice z Mařeniček do Kunratic Fotografie objektu Kunratice u Cvikova 2.86 km
14 Skalní kaplička u lesní cesty jihozápadně od Mařenic Fotografie objektu Mařenice 0.80 km
15 Skalní kaplička svatého Antonína v západní části Mařenic Fotografie objektu Mařenice 1.17 km
16 Skalní kaplička s reliéfem Krista u silnice z Mařenic do Trávníku Fotografie objektu Mařenice 1.30 km
17 Skalní kaple u lesní cesty západně od Kunratic Fotografie objektu Kunratice u Cvikova 3.51 km
18 Pomník v Drnovci jižně od návsi u silnice E442 Fotografie objektu Cvikov 4.00 km
19 Pomník padlým v Sadu 5. května v Cvikově Fotografie objektu Cvikov 4.95 km
20 Pomník padlým v 1. světové válce u kostela v Kunraticích Fotografie objektu Kunratice u Cvikova 4.41 km
21 Plastika českého lva u dětské léčebny v Cvikově Fotografie objektu Cvikov 3.80 km
22 Pamětní kříž u silnice západně od Drnovce do Cvikova Fotografie objektu Cvikov 4.14 km
23 Památník básníka na skále zvané Dutý kámen jižně od Drnovce Fotografie objektu Kunratice u Cvikova 4.50 km
24 Obrázek svatého Jiří u lesní cesty severně od Rousínova Fotografie objektu Cvikov 4.84 km
25 Obrázek na skále ve Cvikově u silnice na Drnovec Fotografie objektu Cvikov 4.10 km
26 Mariánský sloup u kostela svaté Alžběty v Cvikově Fotografie objektu Cvikov 4.86 km
27 Kříž v zahradě domu 126 v Mařenicích Fotografie objektu Mařenice 0.39 km
28 Kříž v Martinově údolí v Cvikově Fotografie objektu Cvikov 4.76 km
29 Kříž u silnice z Mařenic do Cvikova Fotografie objektu Mařenice 0.62 km
30 Kříž u silnice z Cvikova do Trávníku Fotografie objektu Cvikov 3.01 km
31 Kříž u silnice severně od Cvikova Fotografie objektu Cvikov 3.40 km
32 Kříž u polní cesty východně od Mařeniček Fotografie objektu Mařenice 1.56 km
33 Kříž u polní cesty jižně od Mařenic Fotografie objektu Mařenice 1.18 km
34 Kříž u lesní cesty v západní části Mařenic Fotografie objektu Mařenice 0.89 km
35 Kříž u kostela svaté Alžběty v Cvikově Fotografie objektu Cvikov 4.88 km
36 Kříž naproti domu Palackého 21 v Cvikově Fotografie objektu Cvikov 4.63 km
37 Kříž na severovýchodním okraji Kunratic Fotografie objektu Kunratice u Cvikova 3.42 km
38 Kříž na rozcestí v Tovární ulici v Cvikově Fotografie objektu Cvikov 4.71 km
39 Kříž na rozcestí naproti domu 261 v Mařenicích Fotografie objektu Mařenice 0.60 km
40 Kříž na Křížovém vrchu u Cvikova Fotografie objektu Cvikov 3.28 km
41 Kapličky křížové cesty u kostela v Mařenicích Fotografie objektu Mařenice 0.01 km
42 Kaplička XIV. zastavení křížové cesty u kostela v Mařenicích Fotografie objektu Mařenice 0.03 km
43 Kaplička XIV. zastavení křížové cesty u Cvikova Fotografie objektu Cvikov 3.32 km
44 Kaplička XIII. zastavení křížové cesty u kostela v Mařenicích Fotografie objektu Mařenice 0.03 km
45 Kaplička XIII. zastavení křížové cesty u Cvikova Fotografie objektu Cvikov 3.35 km
46 Kaplička XII. zastavení křížové cesty u kostela v Mařenicích Fotografie objektu Mařenice 0.03 km
47 Kaplička XII. zastavení křížové cesty u Cvikova Fotografie objektu Cvikov 3.37 km
48 Kaplička XI. zastavení křížové cesty u kostela v Mařenicích Fotografie objektu Mařenice 0.02 km
49 Kaplička XI. zastavení křížové cesty u Cvikova Fotografie objektu Cvikov 3.39 km
50 Kaplička X. zastavení křížové cesty u kostela v Mařenicích Fotografie objektu Mařenice 0.02 km