Přidat památku

Nalezené památky v tabulce

Počet zobrazených drobných památek: 50

Hledání památek v mapě | Nalezené památky v tabulce | Zadat nové hledání
Není možné zobrazit mapu. Nedošlo k navázání apojení k serveru Google maps, nebo nemáte ve svém prohlížeči zapnutý JavaScript.
Popisekikona řazení Fotka Obec Vzdálenost od středu hledání
1 Betonová plastika mezi domy v Hájkově ulici v Žatci Fotografie objektu Žatec 0.58 km
2 Boží muka na návsi v Žiželicích Fotografie objektu Žiželice 4.79 km
3 Boží muka u Radíčevsi Fotografie objektu Žatec 4.61 km
4 Chmelový orloj v Žatci Fotografie objektu Žatec 0.18 km
5 Historický holubník na nádvoří zámku v Rybňanech Fotografie objektu Zálužice 3.69 km
6 Kamenná plastika v parku v Svatováclavské ulici v Žatci Fotografie objektu Žatec 0.83 km
7 Kaple Andělů strážných v Čeradicích Fotografie objektu Čeradice 4.36 km
8 Kaple na návsi ve Stránkách Fotografie objektu Holedeč 4.54 km
9 Kaple na rozcestí v Tvršicích Fotografie objektu Staňkovice 3.33 km
10 Kaple na rozcestí ve Veleticích Fotografie objektu Holedeč 3.72 km
11 Kaple Navštívení Panny Marie v Žiželicích Fotografie objektu Žiželice 4.65 km
12 Kaple svatého Antonína Paduánského v Žatci Fotografie objektu Žatec 0.58 km
13 Kaple u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Žatci Fotografie objektu Žatec 0.71 km
14 Kaple u trati v Trnovanech Fotografie objektu Žatec 3.69 km
15 Kaple v severní části Žiželic Fotografie objektu Žiželice 4.82 km
16 Kaple v zahradě Regionálního muzea v Žatci Fotografie objektu Žatec 0.59 km
17 Kaplička se sochou Panny Marie u podloubí na Hošťálkově náměstí v Žatci Fotografie objektu Žatec 0.66 km
18 Kaplička u polní cesty východně od Nového Sedla Fotografie objektu Nové Sedlo 4.40 km
19 Kaplička u silnice západně od Stránek Fotografie objektu Holedeč 3.98 km
20 Kaplička u silnice ze Staňkovic do Žatce Fotografie objektu Staňkovice 2.73 km
21 Kaplička u trati v Tvršicích Fotografie objektu Staňkovice 3.56 km
22 Kaplička v Holedečku nad křižovatkou Fotografie objektu Holedeč 4.78 km
23 Kaplička v jižní části Zálužic Fotografie objektu Zálužice 4.03 km
24 Kaplička v poli severovýchodně od Zálužic Fotografie objektu Zálužice 4.31 km
25 Kaplička v Stroupeči Fotografie objektu Žiželice 4.85 km
26 Kašna na Kruhovém náměstí v Žatci Fotografie objektu Žatec 0.20 km
27 Kašna na náměstí Svobody v Žatci Fotografie objektu Žatec 0.42 km
28 Kašna v Kapucínské zahradě v Žatci Fotografie objektu Žatec 0.08 km
29 Kašna v parku u Komenského aleje v Žatci Fotografie objektu Žatec 0.44 km
30 Keramická socha dětí v Pražské ulici v Žatci Fotografie objektu Žatec 0.50 km
31 Kříž na návsi v Žiželicích Fotografie objektu Žiželice 4.79 km
32 Kříž na rozcestí v Dobříčanech Fotografie objektu Liběšice 4.61 km
33 Kříž na rozcestí ve Stroupečské ulici v Žatci Fotografie objektu Žatec 1.56 km
34 Kříž na východním okraji Stránek Fotografie objektu Holedeč 4.69 km
35 Kříž severozápadně od Žatce Fotografie objektu Žatec 1.99 km
36 Kříž u domu 23 v Žiželicích Fotografie objektu Žiželice 4.73 km
37 Kříž u domu 81 v Tvršicích Fotografie objektu Staňkovice 3.68 km
38 Kříž u kaple Navštívení Panny Marie v Žiželicích Fotografie objektu Žiželice 4.65 km
39 Kříž u pravoslavného kostela svatého Jakuba v Žatci Fotografie objektu Žatec 0.24 km
40 Kříž u silnice jižně od Zálužic Fotografie objektu Zálužice 4.77 km
41 Kříž u silnice z Rybňan do Zálužic Fotografie objektu Zálužice 3.90 km
42 Mariánský sloup u zámku v Libočanech Fotografie objektu Libočany 2.58 km
43 Menhir Zakletá dívka v zahradě Regionálního muzea v Žatci Fotografie objektu Žatec 0.60 km
44 Morový sloup u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Žatci Fotografie objektu Žatec 0.74 km
45 Pamětní deska Karla Sabely na domě Nákladní 397 v Žatci Fotografie objektu Žatec 0.37 km
46 Pamětní deska Nejstaršího pivaře na náměstí Svobody v Žatci Fotografie objektu Žatec 0.46 km
47 Pamětní deska přesídlení Volyňských Čechů na nádraží v Žatci Fotografie objektu Žatec 1.36 km
48 Pamětní desky na zdi zahrady zámku v Libočanech Fotografie objektu Libočany 2.54 km
49 Plastika Sloup pohádek u školky v ulici U Jezu v Žatci Fotografie objektu Žatec 0.97 km
50 Podstavec sochy svatého Floriána naproti zámku v Rybňanech Fotografie objektu Zálužice 3.61 km