Přidat památku

Nalezené památky v tabulce

Počet zobrazených drobných památek: 50

Hledání památek v mapě | Nalezené památky v tabulce | Zadat nové hledání
Není možné zobrazit mapu. Nedošlo k navázání apojení k serveru Google maps, nebo nemáte ve svém prohlížeči zapnutý JavaScript.
Popisekikona řazení Fotka Obec Vzdálenost od středu hledání
1 Boží muka nad křižovatkou starých úvozových cest západně od Marčovic Fotografie objektu Předslavice 3.26 km
2 Boží muka u silnice mezi Volyní a Nišovicemi Fotografie objektu Nišovice 4.06 km
3 Boží muka v Malenicích na křižovatce ulic Zámostí a Pod Pržma Fotografie objektu Malenice 1.83 km
4 Boží muka ve Volyni Fotografie objektu Volyně 4.75 km
5 Kamenný stůl jižně od Straňovic při staré cestě Fotografie objektu Malenice 0.37 km
6 Kaple Panny Marie v Libotyni Fotografie objektu Radhostice 4.58 km
7 Kaple severně od Černětic Fotografie objektu Volyně 2.68 km
8 Kaple svatých Cyrila a Metoděje v Nišovicích Fotografie objektu Nišovice 3.66 km
9 Kaple v zámeckém parku ve Lčovicích Fotografie objektu Lčovice 3.56 km
10 Kaple ve Straňovicích na návsi Fotografie objektu Malenice 0.00 km
11 Kaplička jihozápadně od Marčovic Fotografie objektu Předslavice 3.39 km
12 Kaplička na východním konci Uhřic při cestě do Doubravy Fotografie objektu Vlachovo Březí 4.47 km
13 Kaplička v Malenicích na mostě Fotografie objektu Malenice 1.61 km
14 Kaplička v Marčovicích jihozápadně od návsi Fotografie objektu Předslavice 3.61 km
15 Královácký kámen východně od Budilova Fotografie objektu Bošice 4.13 km
16 Kříž jihovýchodně od Předslavic pod hlavní silnicí Fotografie objektu Předslavice 3.14 km
17 Kříž jihovýchodně od Předslavic při staré cestě Fotografie objektu Předslavice 2.85 km
18 Kříž jihovýchodně od Předslavic v pastvině Fotografie objektu Předslavice 3.17 km
19 Kříž jižně od Benedy Fotografie objektu Zálezly 2.30 km
20 Kříž jižně od Litochovic Fotografie objektu Litochovice 4.06 km
21 Kříž jižně od Předslavic za můstkem při cestě do Bušanovic Fotografie objektu Předslavice 2.48 km
22 Kříž jižně od Straňovic při staré cestě Fotografie objektu Malenice 0.37 km
23 Kříž jižně od Všechlap na rozcestí Fotografie objektu Předslavice 4.29 km
24 Kříž na rozcestí mezi Doubravou a Uhřicemi Fotografie objektu Vlachovo Březí 4.73 km
25 Kříž na rozcestí východně od Zálezel Fotografie objektu Zálezly 2.03 km
26 Kříž na rozcestí západně od Bušanovic Fotografie objektu Bušanovice 2.09 km
27 Kříž na starém rozcestí západně od Kovanína Fotografie objektu Zálezly 3.39 km
28 Kříž na západním okraji Kovanína Fotografie objektu Zálezly 2.42 km
29 Kříž pod návesním rybníkem v Marčovicích Fotografie objektu Předslavice 3.68 km
30 Kříž pod rotundou na Hůrce jižně od Malenic Fotografie objektu Malenice 1.08 km
31 Kříž severně od Budilova u potoka Fotografie objektu Bošice 4.94 km
32 Kříž severně od Lčovic na křižovatce Fotografie objektu Lčovice 3.96 km
33 Kříž severozápadně od Marčovic Fotografie objektu Předslavice 3.83 km
34 Kříž severozápadně od Radhostic při staré cestě do Budilova Fotografie objektu Radhostice 4.84 km
35 Kříž u bývalé školy v Zálezlech Fotografie objektu Zálezly 1.62 km
36 Kříž u kaple svatých Cyrila a Metoděje v Nišovicích Fotografie objektu Nišovice 3.66 km
37 Kříž u kaple v Libotyni Fotografie objektu Radhostice 4.57 km
38 Kříž u koupaliště východně od Zálezel Fotografie objektu Zálezly 1.64 km
39 Kříž u mostu v Budilově Fotografie objektu Bošice 4.89 km
40 Kříž u návesní kaple v Marčovicích Fotografie objektu Předslavice 3.65 km
41 Kříž u návesní kaple v Setěchovicích Fotografie objektu Zálezly 2.96 km
42 Kříž u návesní kaple v Uhřicích Fotografie objektu Vlachovo Březí 4.36 km
43 Kříž u návesní kaple v Úlehli Fotografie objektu Předslavice 1.80 km
44 Kříž u návesní kaple ve Straňovicích Fotografie objektu Malenice 0.00 km
45 Kříž u návesní kaple ve Všechlapech Fotografie objektu Předslavice 4.29 km
46 Kříž u zvonice v Bolíkovicích Fotografie objektu Zálezly 3.63 km
47 Kříž v Libotyni na staré křižovatce pod hlavní silnicí Fotografie objektu Radhostice 4.57 km
48 Kříž v Libotyni u můstku Fotografie objektu Radhostice 4.77 km
49 Kříž v Malenicích Fotografie objektu Malenice 1.39 km
50 Kříž v Malenicích Fotografie objektu Malenice 1.43 km