Přidat památku

Nalezené památky v tabulce

Počet zobrazených drobných památek: 47

Hledání památek v mapě | Nalezené památky v tabulce | Zadat nové hledání
Není možné zobrazit mapu. Nedošlo k navázání apojení k serveru Google maps, nebo nemáte ve svém prohlížeči zapnutý JavaScript.
Popisek Fotka Obecikona řazení Vzdálenost od středu hledání
51 Socha Ježíše na schodišti ke kostelu svaté Rodiny a svaté Alžběty v Kadani Fotografie objektu Kadaň 0.30 km
52 Socha svatého Josefa na schodišti ke kostelu svaté Rodiny a svaté Alžběty v Kadani Fotografie objektu Kadaň 0.30 km
53 Socha svaté Anny na schodišti ke kostelu svaté Rodiny a svaté Alžběty v Kadani Fotografie objektu Kadaň 0.30 km
54 Kaplička v Brodcích Fotografie objektu Kadaň 4.18 km
55 Socha na stolové hoře Úhošť západně od Meziříčí Fotografie objektu Kadaň 2.79 km
56 Socha Zlatá brána u školy Na Podlesí v Kadani Fotografie objektu Kadaň 0.88 km
57 Socha Budovatelé u nemocnice v Kadani Fotografie objektu Kadaň 1.47 km
58 Socha dívek se slunečnicí u školy v Školní ulici v Kadani Fotografie objektu Kadaň 0.56 km
59 Kaple Panny Marie v Zásadě Fotografie objektu Kadaň 2.99 km
60 Kaplička u silnice v Zásadě Fotografie objektu Kadaň 2.96 km
61 Boží muka u silnice východně od Zásady Fotografie objektu Kadaň 2.75 km
62 Pamětní deska důlní štoly u přehrady v Kadani Fotografie objektu Kadaň 1.10 km
63 Kovová plastika Zvonkohra u přehrady v Kadani Fotografie objektu Kadaň 1.09 km
64 Kovová plastika Parník u přehrady v Kadani Fotografie objektu Kadaň 1.08 km
65 Pamětní deska Josefa Hloucha u brány do kláštera v Kadani Fotografie objektu Kadaň 0.94 km
66 Kříž u brány do kláštera v Kadani Fotografie objektu Kadaň 0.94 km
67 Plastika Svatý Eustach ve vstupním nádvoří kláštera v Kadani Fotografie objektu Kadaň 0.94 km
68 Kamenná nádrž na vodu v klášteře v Kadani Fotografie objektu Kadaň 0.97 km
69 Socha svatého Jana Nepomuckého na rohu ulic Pionýrů a Jana Švermy v Kadani Fotografie objektu Kadaň 0.83 km
70 Kamenná plastika Prvopočátek ve Smetanových sadech v Kadani Fotografie objektu Kadaň 0.68 km
71 Pamětní deska Mikuláše z Kadaně na zdi radniční věže v Kadani Fotografie objektu Kadaň 0.16 km
72 Kamenná plastika Dveře do nebe na parkánu hradeb v Kadani Fotografie objektu Kadaň 0.33 km
73 Kamenná plastika Boží oko na hradbě parkánu v Kadani Fotografie objektu Kadaň 0.12 km
74 Kamenná plastika Torzo na zdi Katovny v Kadani Fotografie objektu Kadaň 0.10 km
75 Smírčí kříže v Smetanových sadech v Kadani Fotografie objektu Kadaň 0.71 km
76 Smírčí kříž ve Smetanových sadech v Kadani Fotografie objektu Kadaň 0.69 km
77 Kříž v lukách severně od Krásného Dvorečku Fotografie objektu Kadaň 2.56 km
78 Socha svatého Antonína Paduánského u domu 59 v Úhošťanech Fotografie objektu Kadaň 2.99 km
79 Sloup Nejsvětější Trojice u domu 25 v Úhošťanech Fotografie objektu Kadaň 2.97 km
80 Pomník padlým u kostela v Úhošťanech Fotografie objektu Kadaň 2.74 km
81 Socha spoutaného Ježíše u kostela v Úhošťanech Fotografie objektu Kadaň 2.73 km
82 Kříž u kostela v Úhošťanech Fotografie objektu Kadaň 2.75 km
83 Socha svatého Jana Nepomuckého u kostela v Úhošťanech Fotografie objektu Kadaň 2.74 km
84 Pomník zaniklého hřbitova na západním okraji Úhošťan Fotografie objektu Kadaň 2.80 km
85 Pomník zemřelých v Úhošťanech a okolí na západním okraji Úhošťan Fotografie objektu Kadaň 2.80 km
86 Boží muka u domu 63 v Úhošťanech Fotografie objektu Kadaň 2.60 km
87 Kříž u silnice z Úhošťan do Kadaňské Jeseně Fotografie objektu Kadaň 1.90 km
88 Pamětní deska Hanse Zeisela na domě Boženy Němcové 69 v Kadani Fotografie objektu Kadaň 0.00 km
89 Pamětní deska Václava Pantaleona Kirwitzera na domě Mírové náměstí 184 v Kadani Fotografie objektu Kadaň 0.19 km
90 Pamětní deska Jana Nepomuka Štikara na kostele Povýšení svatého kříže v Kadani Fotografie objektu Kadaň 0.21 km
91 Kaplička u silnice z Klášterce nad Ohří do Kadaně Fotografie objektu Klášterec nad Ohří 2.91 km
92 Kaple v Suchém Dolu Fotografie objektu Klášterec nad Ohří 3.73 km
93 Kříž u kostela v Želině Fotografie objektu Rokle 1.62 km
94 Kaplička Panny Marie v Rokli Fotografie objektu Rokle 3.26 km
95 Trosky památky neznámého druhu u silnice k Hradci u Kadaně Fotografie objektu Rokle 3.05 km
96 Sloup Nejsvětější Trojice u silnice severně od Rokle Fotografie objektu Rokle 2.78 km
97 Sloup na návsi v Krásném Dvorečku Fotografie objektu Rokle 3.31 km