Přidat památku

Nalezené památky v tabulce

Počet zobrazených drobných památek: 50

Hledání památek v mapě | Nalezené památky v tabulce | Zadat nové hledání
Není možné zobrazit mapu. Nedošlo k navázání apojení k serveru Google maps, nebo nemáte ve svém prohlížeči zapnutý JavaScript.
Popisek Fotka Obecikona řazení Vzdálenost od středu hledání
1 Pomník padlým na návsi v Čeradicích Fotografie objektu Čeradice 4.33 km
2 Kaple Andělů strážných v Čeradicích Fotografie objektu Čeradice 4.36 km
3 Kaple na rozcestí ve Veleticích Fotografie objektu Holedeč 3.72 km
4 Kaplička u silnice západně od Stránek Fotografie objektu Holedeč 3.98 km
5 Kaple na návsi ve Stránkách Fotografie objektu Holedeč 4.54 km
6 Kříž na východním okraji Stránek Fotografie objektu Holedeč 4.69 km
7 Kaplička v Holedečku nad křižovatkou Fotografie objektu Holedeč 4.78 km
8 Kříž na rozcestí v Dobříčanech Fotografie objektu Liběšice 4.61 km
9 Mariánský sloup u zámku v Libočanech Fotografie objektu Libočany 2.58 km
10 Pamětní desky na zdi zahrady zámku v Libočanech Fotografie objektu Libočany 2.54 km
11 Zvonička v Milošicích Fotografie objektu Měcholupy 4.81 km
12 Socha svatého Jana Nepomuckého v Milošicích Fotografie objektu Měcholupy 4.80 km
13 Kaplička u polní cesty východně od Nového Sedla Fotografie objektu Nové Sedlo 4.40 km
14 Kaplička u silnice ze Staňkovic do Žatce Fotografie objektu Staňkovice 2.73 km
15 Socha Panny Marie na návsi ve Staňkovicích Fotografie objektu Staňkovice 3.17 km
16 Pomník padlým na návsi ve Staňkovicích Fotografie objektu Staňkovice 3.16 km
17 Socha svatého Jana Nepomuckého v Postoloprtské ulici v Staňkovicích Fotografie objektu Staňkovice 3.37 km
18 Socha Krista v Kostelní ulici ve Staňkovicích Fotografie objektu Staňkovice 3.32 km
19 Kaplička u trati v Tvršicích Fotografie objektu Staňkovice 3.56 km
20 Kaple na rozcestí v Tvršicích Fotografie objektu Staňkovice 3.33 km
21 Kříž u domu 81 v Tvršicích Fotografie objektu Staňkovice 3.68 km
22 Socha svaté Barbory naproti zámku v Rybňanech Fotografie objektu Zálužice 3.61 km
23 Podstavec sochy svatého Floriána naproti zámku v Rybňanech Fotografie objektu Zálužice 3.61 km
24 Historický holubník na nádvoří zámku v Rybňanech Fotografie objektu Zálužice 3.69 km
25 Kříž u silnice z Rybňan do Zálužic Fotografie objektu Zálužice 3.90 km
26 Kaplička v poli severovýchodně od Zálužic Fotografie objektu Zálužice 4.31 km
27 Pomník padlým v 1. světové válce na návsi v Zálužicích Fotografie objektu Zálužice 4.04 km
28 Kaplička v jižní části Zálužic Fotografie objektu Zálužice 4.03 km
29 Kříž u silnice jižně od Zálužic Fotografie objektu Zálužice 4.77 km
30 Betonová plastika mezi domy v Hájkově ulici v Žatci Fotografie objektu Žatec 0.58 km
31 Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice v Žatci Fotografie objektu Žatec 0.47 km
32 Kaple u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Žatci Fotografie objektu Žatec 0.71 km
33 Socha svatého Václava na Žižkově náměstí v Žatci Fotografie objektu Žatec 0.74 km
34 Pomník padlým v 2. světové válce na Kruhovém náměstí v Žatci Fotografie objektu Žatec 0.18 km
35 Socha svatého Václava v Žižkově ulici v Žatci Fotografie objektu Žatec 0.78 km
36 Kašna na náměstí Svobody v Žatci Fotografie objektu Žatec 0.42 km
37 Pamětní deska Karla Sabely na domě Nákladní 397 v Žatci Fotografie objektu Žatec 0.37 km
38 Sloupová plastika u školy v ulici Petra Bezruče v Žatci Fotografie objektu Žatec 0.61 km
39 Pomník padlým letcům v Plzeňské ulici v Žatci Fotografie objektu Žatec 1.00 km
40 Socha svatého Jana Nepomuckého ve Svatováclavské ulici v Žatci Fotografie objektu Žatec 0.80 km
41 Kamenná plastika v parku v Svatováclavské ulici v Žatci Fotografie objektu Žatec 0.83 km
42 Sloup svatého Jana Nepomuckého na Smetanově náměstí v Žatci Fotografie objektu Žatec 0.37 km
43 Kašna v parku u Komenského aleje v Žatci Fotografie objektu Žatec 0.44 km
44 Kaple v zahradě Regionálního muzea v Žatci Fotografie objektu Žatec 0.59 km
45 Menhir Zakletá dívka v zahradě Regionálního muzea v Žatci Fotografie objektu Žatec 0.60 km
46 Kaple svatého Antonína Paduánského v Žatci Fotografie objektu Žatec 0.58 km
47 Pomník obětem z Českého Malína v Žatci Fotografie objektu Žatec 0.69 km
48 Socha Anděla Strážce v Žatci Fotografie objektu Žatec 0.58 km
49 Pomník Jana ze Žatce v Kapucínské zahradě v Žatci Fotografie objektu Žatec 0.09 km
50 Kašna v Kapucínské zahradě v Žatci Fotografie objektu Žatec 0.08 km