Přidat památku

Nalezené památky v tabulce

Počet zobrazených drobných památek: 50

Hledání památek v mapě | Nalezené památky v tabulce | Zadat nové hledání
Není možné zobrazit mapu. Nedošlo k navázání apojení k serveru Google maps, nebo nemáte ve svém prohlížeči zapnutý JavaScript.
Popisek Fotka Obecikona řazení Vzdálenost od středu hledání
1 Kříž severně od Černova směrem na Chrástov Fotografie objektu Černov 4.47 km
2 Kaple v Černově Fotografie objektu Černov 4.81 km
3 Kříž v jižní čáśti Černova Fotografie objektu Černov 4.92 km
4 Kaple v Dobré Vodě Fotografie objektu Dobrá Voda 3.74 km
5 Pomník padlým v Dobré Vodě Fotografie objektu Dobrá Voda 3.76 km
6 Kříž u kaple v Dobré Vodě Fotografie objektu Dobrá Voda 3.73 km
7 Kříž u hájovny Číhalka Fotografie objektu Dobrá Voda 2.76 km
8 Pomník padlým u železniční trati nedaleko Hánova Mlýna Fotografie objektu Dobrá Voda 2.53 km
9 Boží muka na severním okraji Dobré Vody Fotografie objektu Dobrá Voda 3.65 km
10 Kříž u odbočky k Dlouhé Vsi Fotografie objektu Dobrá Voda 2.19 km
11 Kaplička v místní části Letny u Dobré Vody Fotografie objektu Dobrá Voda 2.46 km
12 Pamětní deska padlým na kapli v Chrástově Fotografie objektu Horní Cerekev 3.96 km
13 Kaple v Chrástově Fotografie objektu Horní Cerekev 3.96 km
14 Kříž na východním okraji Chrástova v zahradě domu č. 17 Fotografie objektu Horní Cerekev 4.05 km
15 Kříž v louce severně od Chrástova Fotografie objektu Horní Cerekev 3.76 km
16 Boží muka v Chrástově Fotografie objektu Horní Cerekev 3.92 km
17 Kříž v poli západně od Chrástova Fotografie objektu Horní Cerekev 3.77 km
18 Boží muka východně od Nové Bukové u silnice do Horní Cerekve Fotografie objektu Nová Buková 4.46 km
19 Pomník padlým v Nové Bukové Fotografie objektu Nová Buková 4.47 km
20 Kříž u železniční stanice Nová Buková Fotografie objektu Nová Buková 4.88 km
21 Kříž na západním okraji Nové Bukové u cesty k železniční zastávce Fotografie objektu Nová Buková 4.62 km
22 Kříž na západním okraji Nové Bukové poblíž Statku u zvířátek Fotografie objektu Nová Buková 4.58 km
23 Pomník připomínající vznik samostatného Československa Fotografie objektu Nová Buková 4.59 km
24 Kříž u Sázavy ve směru na Křemešník Fotografie objektu Nový Rychnov 2.49 km
25 Kříž na okraji Sázavy ve směru na Křemešník Fotografie objektu Nový Rychnov 2.47 km
26 Kříž jižně od Sázavy u Čermákových luk Fotografie objektu Nový Rychnov 2.29 km
27 Boží muka v Sázavě ve směru na Nový Rychnov Fotografie objektu Nový Rychnov 2.62 km
28 Kaple svatého Václava v Sázavě Fotografie objektu Nový Rychnov 2.35 km
29 Kříž u kaple v Sázavě Fotografie objektu Nový Rychnov 2.34 km
30 Kříž u cesty mezi Novým Rychnovem a Čejkovem Fotografie objektu Nový Rychnov 4.02 km
31 Boží muka na západním okraji Nového Rychnova směrem na Čejkov Fotografie objektu Nový Rychnov 4.44 km
32 Pomník Josefa Rásochy v Novém Rychnově Fotografie objektu Nový Rychnov 4.52 km
33 Kříž na východním okraji Čejkova Fotografie objektu Nový Rychnov 2.21 km
34 Boží muka na východním okraji Čejkova Fotografie objektu Nový Rychnov 2.21 km
35 Kříž u presbytáře kostela Nanebezvetí Panny Marie v Novém Rychnově Fotografie objektu Nový Rychnov 4.95 km
36 Kříž u vchodu do kostela Nanebezvetí Panny Marie v Novém Rychnově Fotografie objektu Nový Rychnov 4.92 km
37 Socha svatého Jana Nepomuckého v Novém Rychnově Fotografie objektu Nový Rychnov 4.87 km
38 Kříž v Novém Rychnově u zatáčky směrem na Řeženčice Fotografie objektu Nový Rychnov 4.60 km
39 Kříž na jihu Nového Rychnova u křižovatky na Čejkov Fotografie objektu Nový Rychnov 4.67 km
40 Kaple svatého Jana Nepomuckého v Čejkově Fotografie objektu Nový Rychnov 2.11 km
41 Kříž u kaple v Čejkově Fotografie objektu Nový Rychnov 2.11 km
42 Boží muka na západním okraji Čejkova Fotografie objektu Nový Rychnov 1.93 km
43 Kříž na Křemešníku u čp. 9 Fotografie objektu Nový Rychnov 2.78 km
44 Kalvárie na Křemešníku u kostela Nejsvětější Trojice Fotografie objektu Nový Rychnov 2.79 km
45 Kříž na kameni u kostela Nejsvětější Trojice na Křemešníku Fotografie objektu Nový Rychnov 2.79 km
46 Kaple svatého Jana Křtitele u studánky pod Křemesníkem Fotografie objektu Nový Rychnov 2.90 km
47 Kříž v místní části Močáry Fotografie objektu Nový Rychnov 4.85 km
48 Kříž pod vrchem Křemešník Fotografie objektu Nový Rychnov 2.26 km
49 Kříž Františka Jaroše v Sázavě Fotografie objektu Nový Rychnov 2.62 km
50 Kříž u silnice nedaleko Nového rybníka severně od Nového Rychnova Fotografie objektu Nový Rychnov 4.72 km