Přidat památku

Nalezené památky v tabulce

Počet zobrazených drobných památek: 50

Hledání památek v mapě | Nalezené památky v tabulce | Zadat nové hledání
Není možné zobrazit mapu. Nedošlo k navázání apojení k serveru Google maps, nebo nemáte ve svém prohlížeči zapnutý JavaScript.
Popisek Fotka Obec Vzdálenost od středu hledání
1 Kříž nad Lšelínem Fotografie objektu Kostelec 0.00 km
2 Kříž nad Lšelínem v zatáčce Foto kříže Kostelec 0.14 km
3 Kaple ve Lšelínu Fotografie objektu Kostelec 0.40 km
4 Kříž jižně od Lšelína Fotografie objektu Kostelec 0.50 km
5 Kříž západně od Kostelce u vsi Fotografie objektu Kostelec 1.00 km
6 Kříž u kostela v Kostelci Foto kříže Kostelec 1.03 km
7 Kříž u rozcestí v jižní části Kostelce Fotografie objektu Kostelec 1.05 km
8 Pomník padlým v Kostelci Fotografie objektu Kostelec 1.10 km
9 Kříž na rozcestí v Kostelci Fotografie objektu Kostelec 1.43 km
10 Pamětní kříž severozápadně od Lšelína Fotografie objektu Kostelec 1.55 km
11 Kaple v Krtíně Fotografie objektu Skapce 1.73 km
12 Vestavěná kaplička v Krtíně Fotografie objektu Skapce 1.82 km
13 Kříž severně od Skapců Fotografie objektu Skapce 1.90 km
14 Kříž severně od Nedražic Fotografie objektu Kostelec 2.10 km
15 Boží muka ve Skapcích Fotografie objektu Skapce 2.10 km
16 Kříž v lese u Kostelce za pietní zahradou Foto kříže Kostelec 2.12 km
17 Deska Stromů republiky ve Skapcích Fotografie objektu Skapce 2.14 km
18 Kašna u Golf Klubu Alfrédov severně od Kostelce Fotografie objektu Kostelec 2.14 km
19 Kaplička v Nedražicích Fotografie objektu Kostelec 2.15 km
20 Kříž u kostela ve Skapcích Fotografie objektu Skapce 2.17 km
21 Pomník padlým ve Skapcích Fotografie objektu Skapce 2.17 km
22 Kříž v západní části Skapců Fotografie objektu Skapce 2.23 km
23 Kříž mezi Zhoří a Skapcemi Fotografie objektu Zhoř 2.48 km
24 Kaple u Nedražic Fotografie objektu Kostelec 2.48 km
25 Kříž jižně od Nedražic u cesty Fotografie objektu Kostelec 2.54 km
26 Kříž jižně od Nedražic Fotografie objektu Kostelec 2.60 km
27 Kříž u Beraního Dvora Fotografie objektu Kostelec 2.69 km
28 Kříž východně od Beraního Dvora u rozcestí Fotografie objektu Kostelec 2.73 km
29 Kříž severovýchodně od Zhoře Fotografie objektu Zhoř 2.89 km
30 Kříž severně od Zhoře u rybníka Foto kříže Zhoř 2.94 km
31 Kříž na svahu severovýchodně od Zhoře Fotografie objektu Zhoř 3.06 km
32 Boží muka u Zhoře u silnice do Plzně Fotografie objektu Zhoř 3.12 km
33 Pomník padlým u Zhoře Fotografie objektu Zhoř 3.14 km
34 Kříž na rozcestí severně od Zhoře Foto kříže Zhoř 3.15 km
35 Kaplička v severní části Zhoře Fotografie objektu Zhoř 3.18 km
36 Kaplička severně od Hradišťan na rozcestí Fotografie objektu Kostelec 3.19 km
37 Památník ve Zhoři Fotografie objektu Zhoř 3.23 km
38 Kaple ve Zhoři Fotografie objektu Zhoř 3.30 km
39 Kříž u Zhoře na rozcestí Fotografie objektu Zhoř 3.38 km
40 Kříž v lese u Ostrova u Stříbra Fotografie objektu Kostelec 3.43 km
41 Červený kříž jižně od Kladrub Fotografie objektu Kostelec 3.47 km
42 Hraniční kámen jižně od Kladrub (2) Fotografie objektu Kladruby 3.51 km
43 Kříž severně od Zhoře u cesty Fotografie objektu Zhoř 3.52 km
44 Kaple ve Vrhavči Fotografie objektu Kostelec 3.57 km
45 Kříž východně od Mileva Foto kříže Kladruby 3.57 km
46 Kříž nad Ostrovem u zaniklého rozcestí Fotografie objektu Kostelec 3.60 km
47 Kříž severně od Zhoře v zatáčce Fotografie objektu Zhoř 3.62 km
48 Kříž jižně od Ostrova u Stříbra Fotografie objektu Kostelec 3.66 km
49 Kaple u Vrhavče Fotografie objektu Kostelec 3.83 km
50 Kříž mezi Honezovicemi a Nedražicemi Fotografie objektu Honezovice 3.85 km