Zobrazení objektů v tabulce

Zadat nové hledání Počet zobrazených drobných památek: 50

Zobrazení objektů v mapě | Zobrazení objektů v tabulce
Není možné zobrazit mapu. Nedošlo k navázání apojení k serveru Google maps, nebo nemáte ve svém prohlížeči zapnutý JavaScript.
Popisek Fotka Obec Vzdálenost od středu hledání
1 Kříž severně od Nedražic Fotografie objektu Kostelec
2 Kaplička v Nedražicích Foto kříže Kostelec 0.06 km
3 Kaple u Nedražic Fotografie objektu Kostelec 0.40 km
4 Kříž jižně od Nedražic u cesty Fotografie objektu Kostelec 0.70 km
5 Kříž jižně od Nedražic Fotografie objektu Kostelec 1.01 km
6 Kříž východně od Beraního Dvora u rozcestí Fotografie objektu Kostelec 1.51 km
7 Kříž u rozcestí v jižní části Kostelce Fotografie objektu Kostelec 1.72 km
8 Kaplička severně od Hradišťan na rozcestí Foto kříže Kostelec 1.81 km
9 Kříž u kostela v Kostelci Foto kříže Kostelec 1.82 km
10 Kříž mezi Honezovicemi a Nedražicemi Fotografie objektu Honezovice 1.83 km
11 Pomník padlým v Kostelci Foto kříže Kostelec 1.83 km
12 Kříž západně od Kostelce u vsi Foto kříže Kostelec 1.99 km
13 Kříž jižně od Lšelína Fotografie objektu Kostelec 2.02 km
14 Obrázek v lese západně od Lochousic - nenalezeno Fotografie objektu Lochousice 2.03 km
15 Kaple v Krtíně Fotografie objektu Skapce 2.04 km
16 Kříž na rozcestí v Kostelci Fotografie objektu Kostelec 2.07 km
17 Kříž nad Lšelínem v zatáčce Foto kříže Kostelec 2.07 km
18 Kříž nad Lšelínem Fotografie objektu Kostelec 2.10 km
19 Vestavěná kaplička v Krtíně Fotografie objektu Skapce 2.13 km
20 Kaple ve Lšelínu Fotografie objektu Kostelec 2.23 km
21 Kříž v lese u Kostelce za pietní zahradou Foto kříže Kostelec 2.26 km
22 Kříž severně od Honezovic Fotografie objektu Honezovice 2.53 km
23 Kříž na rozcestí severně od Hradišťan Foto kříže Honezovice 2.69 km
24 Kříž severně od Hradišťan Foto kříže Honezovice 2.73 km
25 Kříž východně od Hradišťan Foto kříže Honezovice 2.86 km
26 Kašna u Golf Klubu Alfrédov severně od Kostelce Fotografie objektu Kostelec 2.88 km
27 Kaple u Honezovic Honezovice 2.98 km
28 Kříž západně od Honezovic Fotografie objektu Honezovice 2.98 km
29 Kaple v Honezovicích Fotografie objektu Honezovice 3.04 km
30 Kříž na křižovatce v Honezovicích Fotografie objektu Honezovice 3.10 km
31 Kříž u potůčku v Hradišťanech Foto kříže Honezovice 3.13 km
32 Pomník padlým v Hradišťanech Fotografie objektu Honezovice 3.14 km
33 Kaple v Hradišťanech Fotografie objektu Honezovice 3.14 km
34 Pomník u Hradišťan Fotografie objektu Honezovice 3.15 km
35 Kříž severně od Skapců Fotografie objektu Skapce 3.15 km
36 Kříž v zahradě v Hradišťanech Fotografie objektu Honezovice 3.17 km
37 Kříž západně od Mířovic Fotografie objektu Ves Touškov 3.25 km
38 Kříž u kostela ve Skapcích Fotografie objektu Skapce 3.27 km
39 Kříž v západní části Hradišťan Foto kříže Honezovice 3.27 km
40 Pomník padlým ve Skapcích Fotografie objektu Skapce 3.27 km
41 Deska Stromů republiky ve Skapcích Fotografie objektu Skapce 3.31 km
42 Boží muka ve Skapcích Fotografie objektu Skapce 3.31 km
43 Kaple ve Vrhavči Fotografie objektu Kostelec 3.34 km
44 Kříž v západní části Skapců Fotografie objektu Skapce 3.41 km
45 Kříž východně od Honezovic Fotografie objektu Honezovice 3.42 km
46 Kaple v Mířovicích Fotografie objektu Ves Touškov 3.47 km
47 Kříž u Beraního Dvora Fotografie objektu Kostelec 3.51 km
48 Kříž u Lochousického rybníka - nenalezeno Fotografie objektu Lochousice 3.54 km
49 Kříž jihozápadně od Hradišťan Foto kříže Honezovice 3.57 km
50 Pamětní kříž severozápadně od Lšelína Fotografie objektu Kostelec 3.63 km