Zobrazení objektů v tabulce

Zadat nové hledání Počet zobrazených drobných památek: 36

Zobrazení objektů v mapě | Zobrazení objektů v tabulce
Není možné zobrazit mapu. Nedošlo k navázání apojení k serveru Google maps, nebo nemáte ve svém prohlížeči zapnutý JavaScript.
Popisek Fotka Obec Vzdálenost od středu hledání
1 Kaple u Křížné studánky Fotografie objektu Horní Paseka 0.00 km
2 Kříž na rozcestí v lokalitě Pod Šafranicí Fotografie objektu Horní Paseka 1.08 km
3 Kříž u kaple v Podivicích Fotografie objektu Kaliště 1.40 km
4 Kříž na rozcestí v lokalitě Nad Strouhami Fotografie objektu Horní Paseka 1.40 km
5 Kaple v Podivicích Fotografie objektu Kaliště 1.40 km
6 Kříž jižně od Podivic u cesty do Bělic Fotografie objektu Kaliště 1.59 km
7 Kříž u zaniklé polní cesty jihovýchodně od Zahrádky Fotografie objektu Horní Paseka 1.71 km
8 Kříž u silnice severně od Hojanovic Fotografie objektu Hojanovice 2.19 km
9 Pomník padlým v Zahrádce Fotografie objektu Horní Paseka 2.24 km
10 Hřbitovní kaple v Zahrádce Fotografie objektu Horní Paseka 2.24 km
11 Centrální kříž na hřbitově v Zahrádce Fotografie objektu Horní Paseka 2.26 km
12 Socha Panny Marie v Zahrádce Fotografie objektu Horní Paseka 2.39 km
13 Kašna v Zahrádce Fotografie objektu Horní Paseka 2.42 km
14 Podstavec u kostela v Zahrádce Fotografie objektu Horní Paseka 2.44 km
15 Pamětní deska Josefa Toufara v Zahrádce Fotografie objektu Horní Paseka 2.45 km
16 Kříž u polní cesty severně od Ježova Fotografie objektu Ježov 3.08 km
17 Kříž před kostelem svatého Jana Křtitele v Kalištích Fotografie objektu Kaliště 3.16 km
18 Kříž u mateřské školy v Kalištích Fotografie objektu Kaliště 3.21 km
19 Pamětní deska Gustava Mahlera v Kalištích Fotografie objektu Kaliště 3.23 km
20 Kříž jižně od Kaliště u cesty do Holušic Fotografie objektu Kaliště 3.30 km
21 Centrální kříž na hřbitově v Ježově Fotografie objektu Ježov 3.31 km
22 Kříž na rozcestí na severním okraji Ježova Fotografie objektu Ježov 3.33 km
23 Dřevěná zvonice v Ježově Fotografie objektu Ježov 3.36 km
24 Kříž před kostelem svaté Lucie v Ježově Fotografie objektu Ježov 3.37 km
25 Kamenný kříž nedaleko odbočky k samotě Ovčín Fotografie objektu Snět 3.55 km
26 Kamenný kříž u silnice východně od Sněti Fotografie objektu Snět 3.60 km
27 Kříž u silnice před Ježovem Fotografie objektu Ježov 3.88 km
28 Kříž severně od Holušic Fotografie objektu Kaliště 4.00 km
29 Kříž před kostelem svatých Petra a Pavla ve Sněti Fotografie objektu Snět 4.05 km
30 Boží muka u zříceniny tvrze Proseč Fotografie objektu Proseč 4.06 km
31 Kaple v Dolních Rápoticích Fotografie objektu Šetějovice 4.17 km
32 Kříž u kaple v Dolních Rápoticích Fotografie objektu Šetějovice 4.17 km
33 Kříž ve Sněti Fotografie objektu Snět 4.25 km
34 Kříž u cesty severozápadně od Sněti Fotografie objektu Snět 4.58 km
35 Kaple ve Vranicích Fotografie objektu Píšť 4.98 km
36 Kříž u kaple ve Vranicích Fotografie objektu Píšť 4.98 km