Zobrazení objektů v tabulce

Zadat nové hledání Počet zobrazených drobných památek: 50

Zobrazení objektů v mapě | Zobrazení objektů v tabulce
Není možné zobrazit mapu. Nedošlo k navázání apojení k serveru Google maps, nebo nemáte ve svém prohlížeči zapnutý JavaScript.
Popisek Fotka Obec Vzdálenost od středu hledání
1 Kříž v poli jižně od samoty Bukovina Fotografie objektu Hořice 0.00 km
2 Kříž u silnice mezi Hořicemi a Hrozněticemi Fotografie objektu Hořice 0.35 km
3 Kříž u cesty jihovýchodně od Hořic Fotografie objektu Hořice 0.51 km
4 Kaple v Děkančicích Fotografie objektu Hořice 0.59 km
5 Kříž na návsi v Děkančicích Fotografie objektu Hořice 0.60 km
6 Kříž u domu čp. 10 v Děkančicích Fotografie objektu Hořice 0.66 km
7 Kaple u hasičské zbrojnice v Hořicích Fotografie objektu Hořice 0.99 km
8 Kříž u kaple v Hořicích Fotografie objektu Hořice 0.99 km
9 Kaple v Hořicích Fotografie objektu Hořice 0.99 km
10 Kaplička na křižovatce silnic západně od Hořic u Humpolce Fotografie objektu Hořice 1.07 km
11 Křížový kámen v Hrozněticích Fotografie objektu Hořice 1.10 km
12 Kříž na návsi v Hrozněticích Fotografie objektu Hořice 1.12 km
13 Kaple v Hrozněticích Fotografie objektu Hořice 1.12 km
14 Kříž na západním okraji Hořic Fotografie objektu Hořice 1.17 km
15 Kříž u silnice mezi Hořicemi a Píští Fotografie objektu Píšť 1.19 km
16 Kříž u kaple v Píšti Fotografie objektu Píšť 1.28 km
17 Kaple v Píšti Fotografie objektu Píšť 1.28 km
18 Kříž na rozcestí severovýchodně od Píště Fotografie objektu Píšť 1.62 km
19 Kříž v Rachyni Fotografie objektu Píšť 1.75 km
20 Kříž u cesty na seveozápadě Syrova Fotografie objektu Syrov 1.92 km
21 Kaple v Syrově Fotografie objektu Syrov 2.01 km
22 Výklenková kaplička v Syrově Fotografie objektu Syrov 2.06 km
23 Kříž seveozápadně od Syrova v lokalitě V křížích Fotografie objektu Syrov 2.09 km
24 Kříž u kaple ve Vranicích Fotografie objektu Píšť 2.14 km
25 Kaple ve Vranicích Fotografie objektu Píšť 2.14 km
26 Kříž u cesty severně od Senožat Fotografie objektu Senožaty 2.35 km
27 Kříž u cesty západně od Syrova Fotografie objektu Syrov 2.37 km
28 Kamenný kříž na severovýchodním okraji Senožat Fotografie objektu Senožaty 2.48 km
29 Centrální kříž na hřbitově v Senožatech Fotografie objektu Senožaty 2.51 km
30 Kříž u kostela v Senožatech Fotografie objektu Senožaty 2.56 km
31 Výklenková kaplička u kostela v Senožatech Fotografie objektu Senožaty 2.57 km
32 Pomník padlým v Senožatech Fotografie objektu Senožaty 2.59 km
33 Kříž u silnice mezi Dunicemi a Hořicemi Fotografie objektu Dunice 2.62 km
34 Kříž v zemědělském družstvu v Senožatech Fotografie objektu Senožaty 2.80 km
35 Kříž u zemědělského družstva v Senožatech Fotografie objektu Senožaty 2.91 km
36 Obrázek při odbočce na Kalnou Hať Fotografie objektu Syrov 3.00 km
37 Kříž na severovýchodním okraji Dunic Fotografie objektu Dunice 3.00 km
38 Kříž u silnice východně od Senožat Fotografie objektu Senožaty 3.04 km
39 Pomník osvobození v Blažejovicích Fotografie objektu Blažejovice 3.09 km
40 Pomník padlým v Blažejovicích Fotografie objektu Blažejovice 3.09 km
41 Kříž v Blažejovicích u kaple Fotografie objektu Blažejovice 3.09 km
42 Kaple v Blažejovicích Fotografie objektu Blažejovice 3.09 km
43 Kříž na ji´hovýchodě Senožat Fotografie objektu Senožaty 3.13 km
44 Pomník padlým v Dunicích Fotografie objektu Dunice 3.19 km
45 Kříž u pomníku padlým v Dunicích Fotografie objektu Dunice 3.19 km
46 Kříž u kaple v Dunicích Fotografie objektu Dunice 3.21 km
47 Kaple v Dunicích Fotografie objektu Dunice 3.21 km
48 Kříž u silnice před Ježovem Fotografie objektu Ježov 3.22 km
49 Kaple ve Vítonicích Fotografie objektu Blažejovice 3.22 km
50 Kříž u kaple ve Vítonicích Fotografie objektu Blažejovice 3.22 km