Zobrazení objektů v tabulce

Zadat nové hledání Počet zobrazených drobných památek: 46

Zobrazení objektů v mapě | Zobrazení objektů v tabulce
Není možné zobrazit mapu. Nedošlo k navázání apojení k serveru Google maps, nebo nemáte ve svém prohlížeči zapnutý JavaScript.
Popisek Fotka Obec Vzdálenost od středu hledání
1 Kříž na rozcestí U křížku severně od Kdyně Fotografie objektu Kdyně
2 Kaple Nejsvětější Trojice na Podzámčí Fotografie objektu Kdyně 0.76 km
3 Pomník padlým v I. světové válce u silnice Kdyně - Podzámčí Fotografie objektu Kdyně 0.91 km
4 Pamětní kříž na křižovatce ulic Dělnická - Americká - Školní - Herštýnská v Kdyni Fotografie objektu Kdyně 1.65 km
5 Kříž u bazénu ve Kdyni Fotografie objektu Kdyně 1.69 km
6 Socha lva nad branou k Muzeu příhraničí ve Kdyni Fotografie objektu Kdyně 2.05 km
7 Kříž v Brnířově u silnice do Kdyně Fotografie objektu Brnířov 2.45 km
8 Kříž v Němčicích Fotografie objektu Němčice 2.59 km
9 Kříž v lokalitě U čtyřech lip při silnici ke Starému Dvoru Fotografie objektu Kout na Šumavě 2.68 km
10 Kříž v Brnířově u návsi Fotografie objektu Brnířov 2.68 km
11 Kaple svatého Martina v Brnířově na návsi Fotografie objektu Brnířov 2.77 km
12 Pomník padlým v Němčicích Fotografie objektu Němčice 2.82 km
13 Socha svatého Jana Nepomuckého v Němčicích Fotografie objektu Němčice 2.83 km
14 Kaple svatého Jana Křtitele u křižovatky v Prapořišti Fotografie objektu Kdyně 3.01 km
15 Kříž na návsi v Prapořištích Fotografie objektu Kdyně 3.01 km
16 Obrázek u silnice z Němčic do Staré Hutě Fotografie objektu Němčice 3.02 km
17 Obrázek v lese pod Suchou horou Fotografie objektu Mezholezy (dříve okres Domažlice) 3.04 km
18 Památník dr. Filipa Terče u silnice do Starce v Prapořišti Fotografie objektu Kdyně 3.10 km
19 Kříž v Prapořištích u silnice do Starce Fotografie objektu Kdyně 3.15 km
20 Kříž severovýchodně od Němčic Fotografie objektu Němčice 3.19 km
21 Kříž u silnice z Němčic do Staré Hutě Fotografie objektu Němčice 3.25 km
22 Kříž na jižním okraji Úlíkova Fotografie objektu Němčice 3.28 km
23 Kaple svatého Josefa v Branišově na návsi Fotografie objektu Kdyně 3.35 km
24 Socha svatého Jana Nepomuckého u mostku před pivovarem Kout na Šumavě Fotografie objektu Kout na Šumavě 3.39 km
25 Kříž severovýchodně od Branišova Fotografie objektu Kdyně 3.40 km
26 Kaple blahoslaveného Karla Habsburského severovýchodně od Branišově Fotografie objektu Kdyně 3.41 km
27 Zvonička v Úlíkově Fotografie objektu Němčice 3.49 km
28 Kříž na severním okraji Úlíkova Fotografie objektu Němčice 3.63 km
29 Kříž ve Staré Huti u silnice na Úboč Fotografie objektu Úboč 3.70 km
30 Kříž u cesty na Gloriet v Koutě na Šumavě Fotografie objektu Kout na Šumavě 3.72 km
31 Kaple U tří křížů u Kouta na Šumavě Fotografie objektu Kout na Šumavě 3.72 km
32 Kříž u silnice Prapořiště - Starec Fotografie objektu Kdyně 3.87 km
33 Gloriet u polní cesty mezi Koutem na Šumavě a Spáňovem Fotografie objektu Kout na Šumavě 3.94 km
34 Kříž na návsi ve Starci Fotografie objektu Kdyně 4.00 km
35 Kříž na rozcestí severně od Nové vsi Fotografie objektu Nová Ves 4.10 km
36 Obrázek u silnice z Němčic do Bezpravovic Fotografie objektu Úboč 4.15 km
37 Pomník v Mezholezích Fotografie objektu Mezholezy (dříve okres Domažlice) 4.21 km
38 Kaple Blahoslavené Panny Marie a Svatých andělů strážných v Mezholezích Fotografie objektu Mezholezy (dříve okres Domažlice) 4.22 km
39 Kříž u kaple v Mezholezích Fotografie objektu Mezholezy (dříve okres Domažlice) 4.22 km
40 Kříž v Hluboké na návsi Fotografie objektu Kdyně 4.23 km
41 Kaple svatého Antonína Paduánského v Hluboké na návsi Fotografie objektu Kdyně 4.28 km
42 Pomník padlým v 1. světové válce v Hluboké Fotografie objektu Kdyně 4.29 km
43 Kříž v Dobříkově Fotografie objektu Kdyně 4.30 km
44 Kříž na návsi v Úboči Fotografie objektu Úboč 4.77 km
45 Kříž u silnice v Nové Hospodě východně od Hluboké Fotografie objektu Kdyně 4.82 km
46 Pomník Jana Husa v Úboči Fotografie objektu Úboč 4.90 km